Wat te doen na het ontvangen van je resultaten?

Puntenbekendmaking

De examenresultaten worden bekendgemaakt op vrijdag 15 september 2023 om 9u. Je kan je puntenfiche bekijken via oasis.ugent.be.

Feedback

Op vastgelegde momenten (en enkel op deze momenten!) kan je feedback krijgen bij de examens.

Curriculum samenstellen + herinschrijven

Ben je voor alle vakken geslaagd? Dan kan je je herinschrijven via Oasis. Herinschrijven doe je zo!

Als blijkt (NA de bekendmaking van de punten!) dat je niet geslaagd bent voor al je opgenomen vakken of je verkeert in een bijzondere situatie, dan kom je misschien in aanmerking voor een GIT (geïndividualiseerd traject) of combi-GIT. Alle regels en procedures vind je hier terug.

Eerstebachelorstudenten

  1. Bekijk de GIT-begeleiding voor eerste bachelors op de facultaire Uforasite.  
  2. Gebruik daarna het voorbereidingsblad van jouw opleiding (zie facultaire Uforasite) om een voorstel voor jouw curriculum op te stellen.
  3. Leg je voorstel voor aan een studiebegeleider tijdens een GIT-gesprek (moment reserveren via Bijeenkomsten). (Enkel indien je een GIT of zware combi-GIT aangaat)

Hogerejaarsstudenten

  1. Bekijk de slides over GIT-begeleiding voor hogerejaars (regels, procedures, voorwaarden en adviezen over GIT) op de facultaire Uforasite. 
  2. Ga na welke overgangsmaatregelen voor jou van toepassing zijn naar aanleiding van de programmahervorming.
  3. Zijn jouw vragen niet opgelost na het bekijken van de slides? Mail je vragen dan naar tb.psw@ugent.be of maak een afspraak via de online agenda (vanaf 15 september 2023) van de trajectbegeleiding!
  4. Stel je curriculum samen en leg het voor ter goedkeuring.