Internationalisation At Home

I@H is een overkoepeld begrip voor activiteiten die gericht zijn op het aanbieden van internationaliseringservaringen voor niet-mobiele eigen studenten en medewerkers. Centraal staat het idee om interculturele en internationale competenties te ontwikkelen bij studenten en medewerkers.

De volgende activiteiten worden georganiseerd aan onze faculteit:

Buddy’s voor inkomende uitwisselingsstudenten

Enkele jaren geleden startte de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen met een buddywerking voor inkomende uitwisselingsstudenten om de integratie van de buitenlandse studenten met de UGent studenten te bevorderen.