Wat we doen

PSYNC is een consortium dat begaan is met het verbeteren van de mentale gezondheid van elke burger. PSYNC zet daarvoor onderzoeksprojecten op in nauwe samenwerking met verschillende partners en met een bijzondere focus op het realiseren van maatschappelijke impact en innovatie.