PSYNC stakeholders

PSYNC werkt samen met diverse stakeholders. Je vindt op deze pagina een overzicht van stakeholders met wie we samenwerken. Al deze stakeholders nemen deel aan de jaarlijkse PSYNC-stuurgroep tijdens dewelke we de voorbije PSYNC-activiteiten evalueren en we toekomstige (mogelijke) acties bespreken.

Naast de stuurgroep werkt PSYNC natuurlijk ook nog samen met diverse andere belangrijke partners (bv. Stad Gent, Awel). Om zorgvuldig belangrijke beleidsdossiers op te volgen nemen diverse PSYNC-promotoren deel aan de Werkgroep Opvolging Dossiers Mentale Gezondheid. De leden van die werkgroep zijn vertegenwoordigd in diverse verenigingen en beslissingsorganen zoals de Federale Raad, de Hoge Gezondheidsraad en de Psychologencommissie.

Wil jij of jouw organisatie ook samenwerken met PSYNC op het gebied van geestelijke gezondheid? Neem dan contact op met de PSYNC coördinator via e-mail.

De volgende stakeholders nemen deel aan de PSYNC-stuurgroep:

PsychePsyche

Psyche wil samen met alle betrokken partners en stakeholders bouwen aan een sterker mentaal gezond Vlaanderen.

Psyche richt zich op drie pijlers:

  • informeren en documenteren
  • expertise versterken
  • samenwerking

Website Psyche

VLESPVLESP

VLESP, het Vlaams Centrum voor Suïcidepreventie, is een partnerorganisatie van de Vlaamse overheid voor suïcidepreventie.

Je kan bij VLESP terecht voor informatie en advies over suïcidepreventie en post-preventie.

Website VLESP

VVKPVVKP

De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) is de wetenschappelijke en professionele vereniging van klinisch psychologen in Vlaanderen.

De VVKP vertegenwoordigt meer dan 2.500 klinisch psychologen: studenten, onderzoekers en werkende klinisch psychologen, zowel in loondienst als zelfstandig zorgverleners.

Website VVKP

POBOSPOBOS

POBOS is sinds 1990 een adviescentrum voor welzijn en organiseert adequate hulp na schokkende gebeurtenissen en bij psychosociale problemen.

Dankzij een nationaal netwerk van 230 gediplomeerde klinische psychologen en 7 professionele maatschappelijk werkers biedt POBOS een uniek aanbod van diensten met als doel het welzijn van mensen op het werk en in hun privéleven te verbeteren.

Website POBOS

EetexpertEetexpert

Eetexpert is het Vlaamse kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen. Eetexpert slaat de brug tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk.

Via een focus op preventie van eet- en gewichtsproblemen en het versterken van de zorg voor mensen met eet- en gewichtsproblemen wil Eetexpert de fysieke en psychosociale gezondheid van de Vlaming verbeteren.

Website Eetexpert

VADVAD

Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) biedt betrouwbaar en onafhankelijk advies en materiaal over alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en kansspelen.

VAD is ook de koepelorganisatie voor Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Website VAD

Apollo18Apollo

Apollo18, een Innovation-by-Design bureau, wil impact creëren en gelooft in de kracht van creativiteit, de toegevoegde waarde van het delen van kennis en het succes van interdisciplinaire samenwerking.

Website Apollo18