Wat we doen

PSYNC is een consortium dat begaan is met het verbeteren van de geestelijke gezondheid van elke burger. PSYNC zet daarvoor onderzoeksprojecten op in nauwe samenwerking met verschillende partners en met een bijzondere focus op het realiseren van maatschappelijke impact en innovatie. 

Doelstellingen

 • Rekening houden met een levenscyclus perspectief in relatie tot mentale gezondheid.
 • Bevorderen van de algemene kennis over mentale gezondheidsaspecten en het promoten van initiatieven daarrond.
 • Innovaties ontwikkelen om mensen te helpen met het onderhouden van een goede mentale gezondheid.
 • De ethische dimensie waarborgen in onderzoek en innovatie met betrekking tot mentale gezondheid.
 • Aandacht besteden aan kwetsbare groepen.

Hoe werken we?PSYNC Impact

 • Samenwerken binnen UGent en met diverse stakeholders.
 • Organiseren van events, vaak samen met de Gentse Alumni Psychologie (GAP) en de andere interdisciplinaire UGent consortia.
 • Wetenschapscommunicatie via de wetenschapsblog www.mensenkennis.be, Knack Online, YouTube , sociale media (Facebook, LinkedIn en X), en nieuwsbrief (schrijf je hier in).
 • Het beleid ondersteunen vanuit diverse organisaties en beslissingsorganen waar we deel van uitmaken (bv. de Federale Raad, de Psychologencommissie).
 • Kennisopbouw en -verspreiding via wetenschappelijke publicaties en toegankelijke bronnen (bv. podcasts, kennisclips).
 • Financiering zoeken voor onderzoeksprojecten en zo positieve impact op vlak van mentale gezondheid realiseren.

Zelf bijdragen?

PSYNC staat open voor alle mogelijkheden tot samenwerking en biedt verschillende kanalen via dewelke onderzoekers kunnen bijdragen.

 

Activiteiten

 • PSYNC organiseerde samen met de Gentse Alumni Psychologie op 18/03/2024 het event "Diagnostiek en meten bij het behandelen van psychische problemen". Meer info vind je hier.
 • PSYNC organiseerde samen met de Gentse Alumni Psychologie op 15/06/2023 het event “Assessing adolescents' pornography use, risky sexual behavior, and subjective well-being” met onder andere Sarah Van Laerhoven (Pimento), Sam Geuens (seksuoloog), Prof. Gunter De Win (uroloog) en Prof. Inge Glazemakers (ontwikkelingspsycholoog).
 • PSYNC organiseerde samen met de Gentse Alumni Psychologie op 18/04/2023 een event over burn-out bij studenten. Hier vind je de video-opname.
 • PSYNC organiseerde met andere partners op 22/03/2023 het event “Mental health & resilience in times of polycrisis”. Hier vind je de open brief van diverse betrokken academici.
 • PSYNC organiseerde op 8/10/2022 “The Great Psychotherapy Debate” met een keynote verzorgd door Prof. Bruce Wampold. De video-opname vind je hier.
 • PSYNC organiseerde op 7 oktober 2022 een event over de toekomst van de psycholoog in Vlaanderen. Lees meer
 • PSYNC organiseerde samen met de Gentse Alumni Psychologie (GAP) op 26 oktober 2020 een Webinar over online psychologische hulpverlening.

      Hier vind je alle presentaties en video-opnames. 

 • De Christelijke Mutualiteit (CM) organiseerde op 12 februari 2020 samen met de Gentse Alumni Psychologie en PSYNC een activiteit over taboe binnen de geestelijke gezondheidszorg. Lees meer.
 • Lezing en workshop door Prof. Dr. Lieven Annemans op 17 januari 2020 over de kosteneffectiviteit van interventies binnen de geestelijke gezondheidszorg. Lees meer (English only).