Wat we doen

PSYNC is een consortium dat begaan is met het verbeteren van de geestelijke gezondheid van elke burger. PSYNC zet daarvoor onderzoeksprojecten op in nauwe samenwerking met verschillende partners en met een bijzondere focus op het realiseren van maatschappelijke impact en innovatie. 

Doelstellingen

 • Aandacht vragen voor het belang van een levenscyclus perspectief bij geestelijke gezondheid.
 • Bevorderen van de algemene kennis over geestelijke gezondheidsaspecten en het promoten van initiatieven daarrond.
 • Innovaties ontwikkelen om psychische stoornissen te behandelen.
 • De ethische dimensie waarborgen in onderzoek en innovatie met betrekking tot geestelijke gezondheid.
 • Aandacht besteden aan kwetsbare groepen.

Hoe werken we?

 • Fungeren als een kruispunt voor communicatie en netwerking.
 • Uitvoeren en stimuleren van vernieuwend en maatschappelijk relevant onderzoek.
 • Werken aan duurzame relaties en samenwerking met relevante partners.
 • Opleiding en training.

Zelf bijdragen?

PSYNC staat open voor alle mogelijkheden tot samenwerking en biedt verschillende kanalen via dewelke onderzoekers kunnen bijdragen.

 

Activiteiten

 • PSYNC organiseert op 7 oktober 2022 een event over de toekomst van de psycholoog in Vlaanderen. Lees meer
 • PSYNC organiseerde samen met de Gentse Alumni Psychologie (GAP) op 26 oktober 2020 een Webinar over online psychologische hulpverlening.

      Hier vind je alle presentaties en video-opnames. 

 • De Christelijke Mutualiteit (CM) organiseerde op 12 februari 2020 samen met de Gentse Alumni Psychologie en PSYNC een activiteit over taboe binnen de geestelijke gezondheidszorg. Lees meer.
 • Lezing en workshop door Prof. Dr. Lieven Annemans op 17 januari 2020 over de kosteneffectiviteit van interventies binnen de geestelijke gezondheidszorg. Lees meer (English only).