Projecten

PSYNC is een kruispunt voor communicatie en contact, doet sociaal innovatief onderzoek, ontwikkelt relaties en werkt samen met belangrijke stakeholders en biedt onderwijs en vorming aan.

Meer dan honderd onderzoekers uit vijf faculteiten zijn bij PSYNC betrokken. Het is daarom onmogelijk om alle lopende onderzoeken op te sommen. Hieronder noemen we enkele van onze 'vlaggenschepen'. Deze vlaggenschepen verwijzen naar grotere onderzoeksprojecten die expliciet gericht zijn op maatschappelijke impact en die specifieke tools en bruikbare resultaten voor stakeholders hebben opgeleverd.

Initiatieven mentale gezondheid in het kader van de corona pandemie

In het kader van de corona-crisis brachten we diverse initiatieven samen gericht op het versterken van de mentale gezondheid van alle burgers. We bieden ook een aantal relevante bronnen aan om afstandsonderwijs te organiseren. Lees meer

Academische werkplaats autisme

De Academische Werkplaats Autisme wil een brug slaan tussen praktijk en wetenschap. Onderzoekers gaan samen met mensen met autisme, hun familie, professionelen en beleidsmakers onderzoek opzetten naar interventies die ervoor zorgen dat kinderen, jongeren en volwassenen met autisme beter kunnen participeren in onze samenleving. Op basis van deze onderzoeksprojecten willen we meer te weten komen over wat werkt voor wie en waarom. De betrokken universiteiten willen samenwerkingsverbanden aangaan met verschillende praktijkorganisaties waar personen met autisme of hun direct betrokkenen terecht kunnen.

ACCOMPLISSH

ACCOMPLISSH staat voor: het versnellen van co-creatie door het opzetten van een multi-actor platform gericht op een hogere impact van onderzoek in de sociale- en geesteswetenschappen. ACCOMPLISSH is een Europees project met een focus op co-creatie (i.e. samenwerkingsverbanden waarbij verschillende actoren actief hun krachten bundelen om een gemeenschappelijke uitdaging aan te gaan) als hefboom voor maatschappelijke impact. 

  • Download de ACCOMPLISSH Gids voor co-creatie: in het Engels of in het Nederlands
  • Download de ACCOMPLISSH Guide to impact planning: in het Engels

DOLORisk

Neuropathische pijn ontstaat als gevolg van een ziekte of laesie in het somatosensorische zenuwstelsel en resulteert in significante morbiditeit, vermindert de kwaliteit van leven en heeft een belangrijke schadelijke invloed op de gezondheid bij veroudering. DOLORisk is een Europees project dat risicofactoren en determinanten van neuropathische pijn probeert te begrijpen.

FITTIF

FITTIF is een Vlaamse studie over gezinnen in transitie. Het richt zich op het verbeteren van het leven van gezinnen in de loop van of na een scheiding. Eén van de resultaten is een smartphone-applicatie voor gescheiden ouders en hun kinderen.

MentALLY

Geestelijke gezondheidsproblemen bij volwassenen zijn een grote zorg, omdat ze veel voorkomen en een aanzienlijk effect hebben op gezondheid, maatschappelijk welzijn en economie. Psychologische behandeling - al dan niet in combinatie met medicatie - is effectief, maarde toegankelijkheid ervan is nog niet optimaal. Sommige volwassenen vinden moeilijk toegang tot geestelijke gezondheidszorg, andere blijven te lang in een specifiek zorgcircuit of gebruiken te lang psychofarmaca. Mentally is een Europees project dat de nodige kwalitatieve gegevens verzamelt om de Europese geestelijke gezondheidszorg te verbeteren.

REWARD

Het Vlaamse REWARD-project besteedt aandacht aan hoe kinderen en jongeren gezond kunnen leren eten. De nadruk ligt op de beloningswaarde van voedsel en op de beloningsgevoeligheid van kinderen en adolescenten.

Het Single Case Archief (SCA)

Dit archief verzamelt klinische en empirische single case-studies op het gebied van psychotherapie. Het doel van dit online archief is het vergemakkelijken van de studie van casestudy's voor onderzoeks-, klinische en onderwijsdoeleinden. Met een eenvoudig te gebruiken zoekmachine, maakt het archief het mogelijk om relatief homogene sets van cases snel te identificeren in functie van specifieke klinische of onderzoeksvragen.