Wie zijn we?

PSYNC verenigt onderzoekers over 11 verschillende vakgroepen in vier faculteiten.

Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie 

Vakgroep Onderwijskunde 

Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie

Vakgroep hoofd en huid

Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen 

Vakgroep Personeelsbeleid-, Arbeids- en Organisatiepsychologie 

Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie

Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg 

Vakgroep Sociologie

Vakgroep Orthopedagogiek

Klinische psychologie - UZ Gent