Kris Rutten

     Kris Rutten

Motivatie

Wat is je belangrijkste motivatie voor onderzoek?

Tot een beter begrip komen van de mens als een 'symbool-gebruikend dier'.

Waarom denk je dat het versterken van de geestelijke gezondheid zo belangrijk is?

Vanwege haar onmiskenbare impact op individueel niveau en voor de samenleving als geheel.

Hoe kan onderzoek de wereld veranderen?

Door kritisch te onderzoeken wat het inhoudt om de wereld te veranderen.

Met wie buiten de academische wereld hebt u al samengewerkt en belangrijke resultaten behaald?

Met Iedereen Leest (de Vlaamse Reading Association) en met De Krook (de nieuwe openbare bibliotheek in Gent en een centrum voor cultuur, kennis en innovatie).

Publicaties

https://biblio.ugent.be/person/801001805671

Contact

Gerelateerde inhoud