Ann Buysse

     Ann Buysse

Motivatie

Wat is je belangrijkste motivatie voor onderzoek?

Om gefocused te blijven. Aan wetenschap doen maakt dat je onophoudelijk vraagtekens plaatst bij je theorieën, hypothesen en gegevens.
We ontwikkelen ons denken meer door onszelf en onze ideeën uit te dagen, dan door te bevestigen wat we al weten.
Het is waarschijnlijk omdat ik een slecht geheugen heb voor feiten en cijfers, wat me minder geschikt maakt als 'encyclopedie', dat ik waarde hecht aan uiteenlopende perspectieven en kritisch denken.
Verbinding zoeken met gelijkgestemden uit verschillende disciplines, belanghebbenden, beleidsmakers, burgers en de samenleving als geheel via een continue en open dialoog is voor mij fundamenteel en het meest lonend onderdeel van het doen aan wetenschap.

Waarom denk je dat het versterken van de geestelijke gezondheid zo belangrijk is?

Geestelijke gezondheid impliceert de mogelijkheid om je volledige potentieel te realiseren en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de samenleving.
Dat is voor mij de kern van mens zijn: het verschil kunnen maken, betekenisvol zijn en door anderen als waardevol worden herkend.
Veel mensen lijden aan een slechte geestelijke gezondheid.
Ze verdienen een samenleving die de best mogelijke zorg draagt ​​voor emotioneel, psychologisch en sociaal welzijn.

Hoe kan onderzoek de wereld veranderen?

We zijn omringd door bewijzen dat onderzoek van invloed is op ons hele individuele leven en op onze sociale vooruitgang als mens: van de technologie die ik gebruik om deze zin te schrijven tot het ontcijferen van de ecologische, politieke en sociale veranderingen die rondom mij plaatsvinden. Ik denk dat een kritische, reflectieve houding en wetenschappelijk denken bij uitstek relevant zijn om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te gaan waarmee we momenteel worden geconfronteerd.
Maar ik denk ook dat de wetenschap alleen zijn rol kan spelen in het verlichten van ons leven en het uitleggen van onze plaats in de wereld als onderzoek niet op zichzelf staat maar in een open interdisciplinaire dialoog met de samenleving.
Enkel op deze manier zullen echte doorbraken gerealiseerd worden.

Met wie buiten de academische wereld hebt u al samengewerkt en belangrijke resultaten behaald?

Ik heb het genoegen gehad om samen te werken met een breed scala aan belanghebbenden, waaronder maatschappelijke organisaties (Sensoa, Gezinsbond, Rechtbanken), onderwijs- en opleidingsorganisaties (scholen, Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang),
(instellingen voor) geestelijke gezondheid (universitair ziekenhuis, ziekenhuizen, Centra Algemeen Welzijnswerk, Diensten Geestelijke Gezondheidszorg), belangenorganisaties (LHBT-organisaties, Steunpunt Adoptie), beleidsmakers (Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin). Ik vond het vooral inspirerend en verfrissend om ook met niet-wetenschappers zoals designdenkers, kunstenaars en burgers te mogen samenwerken.

Publicaties

https://biblio.ugent.be/person/801000821628

Contact

Gerelateerde inhoud