Caroline Braet

     Caroline Braet

Motivatie

Wat is je belangrijkste motivatie voor onderzoek?

Begrijpen waarom mensen doen wat ze doen, zelfs wanneer het niet nuttig of zelfs schadelijk is (voor henzelf, voor anderen).
Meer specifiek bestudeer ik cognities, emoties en gedrag bij kinderen en adolescenten en de relatie met symptomen van psychopathologie zoals eetproblemen, depressie, etc. binnen een transactionele ecologische context.

Waarom denk je dat het versterken van de geestelijke gezondheid zo belangrijk is?

Volgens recente opvattingen kunnen psychologische problemen worden verklaard als het resultaat van dynamische interacties tussen persoonlijke kwetsbaarheden en stressoren. Het detecteren van persoonlijke kwetsbaarheden en stressoren en het versterken van de mentale gezondheid van mensen die lijden aan hoge persoonlijke kwetsbaarheden en / of hoge stressfactoren kunnen de ontwikkeling van ernstige psychopathologie voorkomen.
Aangezien jongeren met psychische gezondheidsproblemen een lagere levenskwaliteit hebben en later in het leven het risico lopen psychopathologie te ontwikkelen, vormen deze problemen een zware last voor de jongeren zelf, hun gezinnen en de samenleving. Epidemiologische studies schatten nu dat al 20% van de kinderen en adolescenten geestelijke gezondheidsproblemen hebben. Jaarlijks raadplegen ongeveer 130.000 Vlaamse jongeren sociale zorgcentra (10% van de jongerenpopulatie).

Hoe kan onderzoek de wereld veranderen?

Het extrapoleren van de maatschappelijke kosten van alle kinderen met psychische problemen is naar schatting goed voor 10% van het totale budget voor geestelijke gezondheidszorg.
Vanwege het chronische beloop, de levenslange gevolgen, en zowel directe als indirecte kosten voor de samenleving zal onderzoek om de geestelijke gezondheid van kinderen te verbeteren een grote impact hebben op de samenleving.

Met wie buiten de academische wereld hebt u al samengewerkt en belangrijke resultaten behaald?

Ik nam deel aan verschillende werkgroepen voor advies over de beoordeling / behandeling van jongeren voor Belgische beleidsmakers, zoals voor Toegangspoort (IJZ) (2008-2014), KCE (2010-2011), FDGZ (2015-2016) en VAPH (2016-2017) . Ik was ook in Nederland betrokken bij het ontwikkelen van officiële beleidsrichtlijnen voor depressie, obesitas, eetstoornissen en in België voor CEBAM en BASO.

Al meer dan 15 jaar ben ik een van de oprichters van het Dissemination Institute 'Eetexpert', gesponsord door minister van Volksgezondheid voor het verspreiden van kennis over problemen met eten en gewichtsproblemen.

Al meer dan 20 jaar ben ik betrokken bij de organisatie van de tweejaarlijkse conferenties over kinderpsychiatrie en kinderpsychotherapie in Vlaanderen, waaraan 800 clinici deelnemen.

Verder heb ik gedurende meer dan 30 jaar (samen met mijn groep) professionals trainingen in diagnostiek ontwikkeld en problemen bij kinderen zoals eetstoornissen en depressie behandeld. Dit heeft geleid tot een breed valorisatienetwerk en contacten met meer dan 100 sociale zorginstellingen in functie van stageplaatsen voor studenten.

Ik publiceerde twee geautoriseerde Nederlandse vertaalde tests voor clinici: de FEEL-KJ en de CDI en communiceerde in het Nederlands via meer dan 250 artikelen, hoofdstukken in boeken en meer dan 10 boeken voor ouders, kinderen en professionals over psychische problemen bij kinderen en adolescenten.
Samen met collega Bögels publiceerden we onder andere twee delen over 45 evidence-based behandelingsprotocollen bij kinderen en adolescenten.

Publicaties

https://biblio.ugent.be/person/801000597821

Contact

Gerelateerde inhoud