Herbert Roeyers

     Herbert Roeyers

Motivatie

Wat is je belangrijkste motivatie voor onderzoek?

Mijn belangrijkste drijfveer is om via mijn onderzoek bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met een ontwikkelingsstoornis en hun familieleden.

Waarom denk je dat het versterken van de geestelijke gezondheid zo belangrijk is?

Psychische gezondheidsproblemen zijn vaak chronisch, schadelijk en duur, en gaan samen met ongunstige uitkomsten.
Het versterken van geestelijke gezondheid is belangrijk om de opeenstapeling van secundaire problemen en uitdagingen te voorkomen.

Hoe kan onderzoek de wereld veranderen?

Onderzoek zal de wereld niet veranderen. Onderzoek kan alleen bevindingen, resultaten, hulpmiddelen, ... bieden die de wereld mogelijk een beetje kunnen veranderen.
Daarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan de vertaling van onderzoek naar bruikbare tools en behandelingen.

Met wie buiten de academische wereld hebt u al samengewerkt en belangrijke resultaten behaald?

Ik werkte samen met overheidsinstanties in verschillende landen om diensten te ontwikkelen en evidence-based praktijken te implementeren
die de geestelijke gezondheid bevorderen bij kinderen met ontwikkelingsproblemen en -stoornissen.
Dit gebeurde onder andere in Indonesië, de Democratische Republiek Congo, Roemenië, Frankrijk en Oekraïne.
In België was ik betrokken bij de ontwikkeling van nationale richtlijnen voor diagnose en interventie bij kinderen met een autismespectrumstoornis (samen met het "kwaliteitscentrum voor diagnostiek" en het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in België).
Onze groep ontwikkelde ook een screeninginstrument voor autisme samen met de Vlaamse crèches en we ontwikkelden een evidence-based interventieprogramma voor kleuters met autisme, samen met de revalidatiecentra.
We vertaalden en implementeerden ook internationale interventieprogramma's in de revalidatiecentra en centra voor thuisbegeleiding.

Publicaties

https://biblio.ugent.be/person/801000630153

Contact

Gerelateerde inhoud