Tine Vervoort

Tine Vervoort is lid van het PSYNC-consortium Samen Werken voor Mentale Gezondheid. Wie is zij?

Tine Vervoort

Motivatie

Wat is je belangrijkste drijfveer om onderzoek te doen?
Het begrijpen van de unieke wisselwerking tussen individuele kwetsbaarheden, individuele sterktes en sociale invloeden bij het ontstaan en in stand houden van lichamelijke en psychische klachten en dit vertalen naar de praktijk.

Waarom gelooft u dat het versterken van mentale gezondheid zo belangrijk is?
Omdat het versterken van mentale gezondheid een basisrecht is voor ieder van ons en bijdraagt aan een beter individueel en maatschappelijk welzijn. Het versterken van gezondheid in al haar aspecten is van belang: fysiek, mentaal en sociaal. We moeten ons meer inspannen om de wederzijdse invloed tussen lichaam, geest en de sociale omgeving beter te begrijpen en ermee aan de slag te gaan.

Hoe kan onderzoek de wereld veranderen?
Door als onderzoeker IN de wereld te zijn. Door verbinding te maken met anderen, door de dialoog aan te gaan, door te luisteren naar wat er in de wereld gebeurt, te luisteren naar gelijkheid en ongelijkheid in gezondheid en gezondheidszorg op individueel, interpersoonlijk en maatschappelijk niveau, zodat omgekeerd die wereld ook verder richting kan geven aan ons onderzoek en van daaruit kan groeien.

Met wie buiten de academische wereld heeft u al samengewerkt en belangrijke resultaten geboekt?
Door te praten met tal van clinici en mensen met mentale en/of fysieke problemen. Door een brug te slaan tussen onderzoek en klinische praktijk; een onlosmakelijke verbinding die bijzonder eye-opening en inspirerend is.Publicaties
https://biblio.ugent.be/person/801001788901Contact
tine.vervoort@UGent.be