Gilbert Lemmens

     Gilbert Lemmens

Motivatie

Wat is je belangrijkste motivatie voor onderzoek?

Mijn belangrijkste drijfveer is om de psychosociale aspecten van verschillende somatische en mentale gezondheidsproblemen beter te leren begrijpen
en hun herstel te bevorderen door kwalitatieve psychosociale interventies te ontwikkelen.
Ik besteed daarbij niet enkel aandacht aan de persoon die lijdt aan lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen 
maar ook aan diens naasten (in het bijzonder de familieleden).

Waarom denk je dat het versterken van de geestelijke gezondheid zo belangrijk is?

Geestelijke gezondheidsproblemen zijn wijdverspreid.
Mensen met psychische problemen hebben vaak last van stigmatisering, sociale isolatie en uitsluiting en hun naaste netwerkleden voelen zich vaak belast en weinig gesteund door gezondheidswerkers. Versterking van de geestelijke gezondheidszorg moet bijdragen tot een betere ondersteuning en een hogere betrokkenheid van mensen met psychische problemen, en tot minder stigma.

Hoe kan onderzoek de wereld veranderen?

Onderzoek doen is een goede manier om jezelf in vraag te stellen, om jezelf te bevragen als clinicus.
Nieuwe inzichten die voortvloeien uit onderzoeksresultaten moeten uiteindelijk bijdragen tot een betere geestelijke gezondheidszorg.

Met wie buiten de academische wereld hebt u al samengewerkt en belangrijke resultaten behaald?

Er zijn verschillende psychotherapeutische interventies ontwikkeld met werknemers in de geestelijke gezondheidszorg,
zoals gezinstherapie voor depressie en eetstoornissen, gezinsondersteuningsgroepen voor mentaal gehandicapten, psychoeducatie voor piekeren bij depressie en bij een veralgemeende angststoornis.

Publicaties

https://biblio.ugent.be/person/802000456340

Contact

Gerelateerde inhoud