Alexis Dewaele

     Alexis Dewaele

Motivatie

Wat is je belangrijkste motivatie voor onderzoek?

Ik zie onderzoek, vooral binnen Sociale- en Geesteswetenschappen als een stimulans voor sociale verandering. Onderzoek moet gericht zijn op de noden van diverse individuen en hen helpen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Voor mij is het een geschenk om onderzoek te kunnen doen (en les te kunnen geven) en zo contact te leggen met mensen. Het geeft me de kans om op een creatieve manier te proberen inspelen op nieuwe noden die zich aandienen in een samenleving die voortdurend aan verandering onderhevig is.

Waarom denk je dat het versterken van de geestelijke gezondheid zo belangrijk is?

We zijn vaak geneigd te denken dat fysieke en mentale gezondheid los van elkaar staan. Ik geloof echter dat dit niet het geval is.
Beiden beïnvloeden elkaar en zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Als we willen dat mensen optimaal evolueren naar een bevredigend en kansrijk leven, moeten we de vraag stellen "Wat maakt ons echt gelukkig?" En doen we alles wat we kunnen om dit doel te bereiken?

Hoe kan onderzoek de wereld veranderen?

Onderzoek kan stap voor stap bijdragen aan een meer gezonde samenleving met gelukkige mensen.
Meer onderzoek, meer publicaties en meer financiering leiden echter niet automatisch tot betere mensen en leefomstandigheden.
We moeten er continu op toezien dat de wetenschap ook daadwerkelijk een bijdrage levert tot een betere samenleving.
Onderzoekers hebben de verantwoordelijkheid om op zijn minst te proberen positieve verandering te bevorderen en co-creatief te communiceren met relevante belanghebbenden (bv. overheden, burgers, bedrijven, ...).
Onderzoek moet in dienst staan van het aanpakken van complexe sociale problemen.

Met wie buiten de academische wereld hebt u al samengewerkt en belangrijke resultaten behaald?

Recent had ik zeer intense en productieve samenwerkingen met de Stad Gent, Ministry of Makers, Apollo 18
en vele belanghebbenden op het gebied van geestelijke gezondheid (bv. Mental Health Europe, de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid, ...).
Aangezien mijn onderzoek vaak betrekking heeft op seksuele minderheden, heb ik ook nauwe banden opgebouwd met holebi en transgender organisaties en beleidsmakers.
In mijn werk aan de Universiteit Gent ontmoet ik elke maand nieuwe mensen (uit alle hoeken van de wereld) met wie ik kan verbinden en samenwerken: een prachtig geschenk!

Publicaties

https://biblio.ugent.be/person/802000765225

Contact

Gerelateerde inhoud