Stijn Vanheule

     Stijn Vanheule

Motivatie

Wat is je belangrijkste motivatie voor onderzoek?

Ik heb een passie voor psychoanalyse en een grote zorg voor het soort ondersteuning en therapie dat de meest kwetsbaren in onze samenleving krijgen. In mijn onderzoek wil ik enerzijds de belangrijkste psychoanalytische ideeën in detail articuleren en bespreken, met de nadruk op de Lacaniaanse psychoanalyse. Anderzijds ben ik het meest geïnteresseerd in kritisch en klinisch onderzoek naar herstel van ernstige psychische aandoeningen, met name psychose, en hoe diagnostische en therapeutische praktijken en maatschappelijke dynamiek van invloed zijn op herstel.

Waarom denk je dat het versterken van de geestelijke gezondheid zo belangrijk is?

Met Jacques Lacan neem ik aan dat waanzin de ultieme uitdrukking is van menselijke vrijheid en menselijk tekort. De manier waarop we omgaan met waanzin, individueel en collectief, weerspiegelt de belangrijkste houdingen ten opzichte van onze existentiële kwetsbaarheid. Deze attitudes moeten altijd opnieuw in vraag worden gesteld en worden besproken zodat degenen die lijden niet in een vorm worden gedwongen, maar worden ondersteund in hoe ze omgaan met vrijheid, gebrek en macht.

Hoe kan onderzoek de wereld veranderen?

Onderzoek verandert de wereld al, maar niet altijd ten goede. Onderzoek is nooit vrij van waardeoordelen; net zoals het geval is voor andere maatschappelijke praktijken. Onderzoek moet vooral een kritische discussie stimuleren zodat de waarden van de wetenschap nooit als ultieme waarheden worden gepresenteerd maar als een aanzet tot debat. Alleen dan kan het helpen de wereld vorm te geven op manieren waarop we trots kunnen zijn.

Met wie buiten de academische wereld hebt u al samengewerkt en belangrijke resultaten behaald?

Ik streef naar samenwerking met professionals, ervaringsdeskundigen en studenten op het gebied van ernstige psychische aandoeningen, uitgaande van de hierboven geformuleerde ideeën. Ik geef lezingen, ondersteun actief innovatieprojecten, geef supervisie, steun online platforms (bijvoorbeeld www.psychosenet.be), werk samen in besturen en schrijf papers en columns voor een breder publiek. Ik ben niet zo dol op reclame voor veronderstelde resultaten van dergelijke samenwerkingen. Vraag diegenen die samenwerk(t)en met mij voor advies over dit onderwerp.

Publicaties

https://biblio.ugent.be/person/801001414843

Contact

Gerelateerde inhoud