Wim Hardyns

Wim Hardyns

Motivatie

Wat is je belangrijkste motivatie voor onderzoek?

Het zoeken naar antwoorden op vragen die er toe doen. Dat kunnen fundamenteel wetenschappelijke vragen zijn, maar evenzeer vragen uit de praktijk en het beleid. Ik streef er naar een gezond evenwicht te bewaren tussen beide types van onderzoek. Het laat me toe goed aan te voelen welke actuele vraagstukken zich op een bepaald moment stellen, waarna ik mijn wetenschappelijke bril opzet en ermee aan de slag ga.

Waarom denk je dat het versterken van de geestelijke gezondheid zo belangrijk is?

Het belang van mentaal welbevinden wordt nog steeds onderschat. Binnen mijn eigen vakgebied, criminologie en veiligheidswetenschappen, heb ik in verschillende studies kunnen vaststellen hoe nauw mentale gezondheid samenhangt met weerbaarheid, sociaal kapitaal en veiligheid. Mensen met een goede mentale gezondheid zijn veerkrachtiger om zich te verzetten tegen ongewenst of antisociaal gedrag, voelen zich minder angstig, en lopen minder risico om slachtoffer te worden van criminaliteit.

Hoe kan onderzoek de wereld veranderen?

Wetenschappelijk onderzoek is een proces van continu verdiepen en naar buiten brengen. Wetenschappelijk onderzoek is vandaag zichtbaarder dan ooit tevoren, via sociale media, maar ook via tal van creatieve valorisatie-initiatieven. Maar we moeten waken voor information overload. De grootste uitdaging ligt volgens mij in het kanaliseren van de grote hoeveelheid onderzoek die dagelijks wordt naar buiten gebracht. En dit op een zodanige manier dat een samenleving beter in staat is wetenschappelijk onderbouwde keuzes te maken die gezondheid en veiligheid ten goede komen.

Met wie buiten de academische wereld hebt u al samengewerkt en belangrijke resultaten behaald?

Ik werk al van bij het begin van mijn carrière zeer nauw samen met tal van stakeholders: veiligheidsdiensten van steden en gemeenten, Vlaamse en federale overheidsdiensten, politiediensten, parketten, gevangenissen, bedrijven, beroepsverenigingen, sportfederaties, jongerenverenigingen, scholen, universiteiten, en wellicht vergeet ik nog vele andere. Het zijn stuk voor stuk samenwerkingen die hebben geleid tot concrete resultaten en aanbevelingen waarmee deze stakeholders aan de slag zijn gegaan, maar die ook in omgekeerde richting mijzelf als wetenschapper enorm hebben doen groeien. Daar ben ik dankbaar voor.

Publicaties

https://biblio.ugent.be/person/802000118456

Contact

wim.hardyns@ugent.be