Tom Vander Beken

     Tom Vander Beken

Motivatie

Wat is je belangrijkste motivatie voor onderzoek?

Nieuwsgierigheid is mijn belangrijkste drijfveer. Ik voel me bevoorrecht dat ik antwoorden kan zoeken op vragen die van belang zijn in mijn vakgebied en in de samenleving.
Ik ben een groot voorstander van allerlei vormen van samenwerking en interdisciplinair werk. Het helpt me van anderen te leren en uitdagingen in de samenleving en sociale verandering in een breder perspectief te zien.

Waarom denk je dat het versterken van de geestelijke gezondheid zo belangrijk is?

Geestelijke gezondheid is een belangrijke basis voor vele dimensies in het leven. In mijn criminologisch en juridisch werk over kwetsbare groepen binnen het strafrechtelijk systeem besteed ik speciale aandacht aan personen met psychische problemen. Al te vaak blijven hun behoeften, rechten en sterke punten onder de oppervlakte.

Hoe kan onderzoek de wereld veranderen?

Onderzoek is een essentieel onderdeel van de beschaving. Het helpt, bekritiseert, verifieert en stimuleert gedachten en heeft het potentieel om bestaande praktijken en beleid aan te vechten. Op die manier is aan onderzoek doen geen neutrale bezigheid. Het gaat altijd om verandering en actie.

Met wie buiten de academische wereld hebt u al samengewerkt en belangrijke resultaten behaald?

Als criminoloog en advocaat heb ik altijd samengewerkt met praktijkmensen en beleidsmakers. Rechtshandhaving, maatschappelijke organisaties en beleidsmakers nemen deel aan mijn onderzoek of adviseren vanuit een stakeholder- en gebruikersperspectief.
Ik heb geluk dat veel aspecten van mijn werk zijn opgenomen buiten de academische wereld: (internationale) politieorganisaties die methodologische modellen en benaderingen gebruiken die ik heb ontwikkeld, het parlement dat wetsvoorstellen aanpast in overeenstemming met mijn aanbevelingen, rechters die verwijzen naar mijn werk in hun vonnissen, ...

Publicaties

https://biblio.ugent.be/person/801000906201

Contact

Gerelateerde inhoud