Child Friendly Asylum Justice

(21-12-2023) Hoe gaan kinderen, jongeren, gezinnen en asielrechters met elkaar om in de zittingszaal? Dat onderzoekt Sara Lembrechts van de onderzoeksgroep Migratierecht UGent.

Sara Lembrechts heeft een hoofdstuk gepubliceerd over 'Child Friendly Asylum Justice' in een edited volume over Courtroom Ethnography (Flower & Klosterkamp, eds., 2023). Het hoofdstuk presenteert enkele tussentijdse bevindingen van Sara’s veldwerk bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV-CCE) over hoe kinderen, jongeren, gezinnen en asielrechters met elkaar omgaan in de zittingszaal. De lezer wordt meegenomen op een virtuele rondleiding door de RVV-CCE, met een focus op de ruimtelijke aspecten van rechtszalen en wachtruimtes. Tijdens de rondleiding ontmoet de lezer zeven jongeren tussen 11 en 15 jaar die recent een beroepsprocedure bij de RVV-CCE hebben meegemaakt. Op basis van deze observaties sluit het hoofdstuk af met een reeks aanbevelingen die kunnen helpen om de ruimtelijke en communicatieve ervaringen van kinderen te verzoenen met hun mensenrechten in juridische (asiel)procedures.