Over het Ghent European Law Institute

 

Het Ghent European Law Institute (GELI), behoort tot de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent en maakt deel uit van het Jean Monnet Centre of Excellence (JMCE). Het GELI krijgt financiële ondersteuning van de VZW Europees Instituut, dat in 1988 door Prof. Marc Maresceau werd opgericht.

Naast de onderwijsverstrekking omtrent de verschillende aspecten van het Europees recht wordt wetenschappelijk onderzoek verricht naar de recente ontwikkelingen in het EU-integratieproces. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het recht van de EU externe betrekkingen. Het Instituut heeft een bijzondere expertise in onderzoek naar het EU uitbreidingsproces en de relaties tussen de uitgebreide Unie en haar buurlanden.

In de bibliotheek kan je een uitgebreide collectie boeken en tijdschriften vinden over de diverse facetten van het Europees recht en het Europees integratieproces. Sinds 1987 maakt de bibliotheek deel uit van het netwerk van Europese Documentatiecentra (EDC) van de Europese Unie.

 

GELI poster