Centra en instituten

De vakgroep biedt dienstverlening aan interne en externe doelgroepen. Via onderstaande links vindt u meer informatie over volgende onderwerpen:

Centrum voor Mensenrechten

Het Centrum voor Mensenrechten werd in 2002 opgericht door prof. dr. Johan Vande lanotte, Prof. Dr. Eva Brems en Yves Haeck. Em. Prof. dr. Dirk Voorhoof, prof. Eva Lievens, prof. dr. Ellen Desmet en prof. Toon Moonen maken ook deel uit van het Centrum, net als alle onderzoekers in het domein mensenrechten, migratierecht en vrijheid van meningsuiting.

Centrum voor Milieu- en Energierecht

Het Centrum voor Milieu- en Energierecht is de onderzoekseenheid waarin het wetenschappelijk onderzoek van de Rechtsfaculteit met betrekking tot het milieurecht en het energierecht wordt verenigd. Het omvat leden van de Vakgroep Publiekrecht, de Vakgroep Internationaal Publiekrecht en de Vakgroep Burgerlijk Recht.

Onderzoeksgroep Migratierecht

De Onderzoeksgroep Migratierecht (MIGR) bestudeert het asiel- en migratierecht vanuit juridisch en socio-juridisch perspectief, met bijzondere aandacht voor mensenrechtenimplicaties.