Centra en instituten

De vakgroep biedt dienstverlening aan interne en externe doelgroepen. Via onderstaande links vindt u meer informatie over volgende onderwerpen:

Centrum voor Mensenrechten

Het Centrum voor Mensenrechten werd in 2002 opgericht door prof. dr. Johan Vande lanotte, Prof. Dr. Eva Brems en Yves Haeck. Em. Prof. dr. Dirk Voorhoof, prof. Eva Lievens, prof. dr. Ellen Desmet en prof. Toon Moonen maken ook deel uit van het Centrum, net als alle onderzoekers in het domein mensenrechten, migratierecht en vrijheid van meningsuiting.

Onderzoeksgroep Migratierecht

De Onderzoeksgroep Migratierecht (MIGR) bestudeert het asiel- en migratierecht vanuit juridisch en socio-juridisch perspectief, met bijzondere aandacht voor mensenrechtenimplicaties.