Onderzoeksgroep Migratierecht

Groepsfoto MigratierechtDe Onderzoeksgroep Migratierecht (MigrLaw) bestudeert het migratierecht op een geïntegreerde en kritische wijze, met bijzondere interesse voor mensenrechten en gebruikersperspectieven.

We streven naar inzicht in en kritische reflectie op het functioneren van het migratierecht in de samenleving. Daartoe doen we zowel fundamenteel als beleids- en praktijkgericht onderzoek. We combineren de doctrinaire studie van het migratierecht met theoretische en methodologische kaders uit andere disciplines, waaronder antropologie, sociologie, politieke wetenschappen, criminologie en gender-, queer-, kind- en postkoloniale studies.

We interageren met de verschillende migratie-actoren, met bijzondere aandacht voor migranten in een kwetsbare situatie en hun agency. We streven ernaar om onderzoeksresultaten op diverse en creatieve manieren te delen met een breder publiek.

MigrLaw biedt onderwijs aan over migratierecht en ‘recht en samenleving’. We investeren in praktijkgericht onderwijs met de migratietak van de Human Rights and Migration Law Clinic en street law. In 2022 organiseerden we de International Migration and Refugee Moot Court Competition.

Lees meer

Volg ons op LinkedIn / Visit our website in English