Migratierecht

Er is vandaag een ruime consensus dat het asiel- en migratierecht onder hoogspanning staat, ten gevolge van – onder meer – toegenomen migratiestromen wereldwijd, de migratie-veiligheidsnexus en discussies over verantwoordelijkheid en solidariteit. Over de richting waarin het asiel- en migratierecht moet veranderen, bestaat echter veel minder eensgezindheid.

De Onderzoeksgroep Migratierecht bestudeert het nationale, Europese en internationale asiel- en migratierecht op een geïntegreerde en kritische manier, met bijzondere aandacht voor mensenrechtelijke implicaties. Waar relevant wordt juridische onderzoek verrijkt met sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden.

Twee specifieke onderzoekslijnen zijn:

  • De interactie tussen mensenrechten en migratierecht vanuit een gebruikersperspectief
  • Minderjarigen in het asiel- en migratierecht