Onderzoeksgroep

Het vakgebied Publiekrecht is onderverdeeld in 5 onderzoeksdomeinen.

Bestuursrecht

Grondwettelijk recht

Migratierecht

Mensenrechten

Milieu- en Energierecht

Gerelateerde inhoud