Onderzoek Bestuursrecht

Projectonderzoek

Juridisch en bestuurskundig onderzoek houdende de evaluatie van het organiek kader voor verzelfstandiging en samenwerking in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. Onderzoek met het oog op beleidsaanbevelingen ter vereenvoudiging van de diverse samenwerkingsvormen en afstemming op de behoeften van de lokale besturen

Startdatum onderzoek: 15 september 2020

Opdrachtgever: Vlaamse overheid, Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur, Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging en Personeel

Onderzoekers:
Prof. Dr. Joris Voets, Prof. Dr. Frederik Vandendriessche, Prof. Dr. Steven Van Garsse, Ivo Carlens, David Vos, Marie De Cock, Koen Verhoest

 

Bestuurskundig onderzoek naar de tendens tot verdere verzelfstandiging en samenwerking bij de uitvoering van de zorgtaken van de OCMW’s en de mogelijkheid om vanuit de organieke regelgeving daarin te faciliteren met behoud van de regierol van het OCMW/de gemeente

Publicatiedatum: dinsdag 23 april 2019

Opdrachtgever: Vlaamse overheid, Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur, Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging en Personeel

Onderzoekers:

Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal recht: Ivo Carlens, Prof. dr. Frederik Vandendriessche, Prof. Dr. Ludo Veny en Dr. Brecht Warnez

Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management: David Vos, Prof. Dr. Joris Voets, Prof. Dr. Filip de Rynck en Prof. Dr. Bram Verschuere

Doctoraal onderzoek

 

De diffuse lokale bestuurlijke ordehandhaving in Vlaanderen. Een kritische analyse van de actoren en hun bevoegdheden, 2018, 446 p.

Onderzoeker: Dr. Brecht Warnez

Promotor: Prof. Dr. Ludo Veny

Copromotor: Prof. Dr. Frederik Vandendriessche