Over ons

De onderzoeksgroep Publiekrecht behoort tot de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent.

De vakgebieden:

maken deel uit van de onderzoeksgroep Publiekrecht met als doel de samenwerking tussen de verschillende disciplines te versterken op gebied van onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

    De vakgebieden verzorgen grotendeels opleidingsonderdelen in de Bacheloropleiding en in de Masteropleiding in de Rechten. Het praktijkonderwijs omvat case studies in bestuursrecht, administratief recht, grondwettelijk recht en de rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens en mensenrechten. Het juridisch schrijven in de Bachelor en de masterproef in de Master worden er begeleid in de voorgestelde vakken.

    Het onderzoek van de afdelingen situeren zich binnen het bestuursrecht en onderwijsrecht, grondwettelijk recht en mensenrechten, milieurecht, energierecht, islam en recht, rechtspluralisme en rechtsantropologie.

    De centra en instituten die binnen de afdeling publiekrecht zijn opgericht, vormen een belangrijke dienstverlenende aanvulling bij het onderzoek. De centra en instituten organiseren nationale en internationale conferenties, studie- en vormingsdagen binnen het onderzoeksdomein en bouwen mee aan een netwerk van experten.