Annotatie over uitgavecontracten

(06-03-2024) Het is een belangrijke dag vandaag voor student-onderzoeksassistent en doctoraatsstudent-in-spe Michiel Roels: zijn eerste rechtswetenschappelijke publicatie is een feit!

In een annotatie voor Nieuw Juridisch Weekblad bespreekt dhr. Roels een arrest van het hof van beroep te Antwerpen over de essentiële verplichtingen van uitgevers bij uitgave-overeenkomsten met auteurs, vóór en na de DSM-wet.

Meer op onze LinkedIn-pagina: