Onderwijs

Bij Universiteit Gent is Ghent IP Law Institute (GIPLI) verantwoordelijk voor officiële vakken in de curricula, voor inleidende lessen en voor lezingen ad hoc over de intellectuele rechten.

Toewijding voor onderwijs zit in de genen van GIPLI. In de afgelopen jaren is het domein van de intellectuele rechten geëvolueerd tot een autonoom rechtsgebied met aanzienlijke sociaaleconomische implicaties, wat een prominente plaats in het academische curriculum rechtvaardigt.

Als pionier in Vlaanderen heeft de Faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent de terechte beslissing genomen om een uitgebreide basisopleiding intellectuele rechten op te nemen in het verplichte curriculum van de bachelor in de rechten, sinds het academiejaar 2016-17.

De bibliotheek van de Faculteit Recht en Criminologie van Universiteit Gent biedt aan onze studenten en onderzoekers bovendien toegang tot een grote hoeveelheid werken in het domein van de intellectuele rechten. Naast vele boeken en e-boeken omvat haar collectie abonnementen op juridische databanken en tijdschriften van over de hele wereld.

Onze cursussen

Het team van GIPLI is vandaag de dag verantwoordelijk voor een hele reeks extracurriculaire inleidende lessen in de intellectuele rechten, alsook voor een heleboel officiële vakken binnen de programma's gedoceerd aan de Faculteit Recht en Criminologie, en daarbuiten. Deze cursussen zijn onder meer:

Buiten de context van de officiële programma's aan Universiteit Gent, geeft ons team ook lezingen ad hoc over intellectuele rechten.

Abonnementen

Studenten hebben via de bibliotheek van de Faculteit Recht en Criminologie van Universiteit Gent toegang tot een gevarieerd aanbod van bronnen, waaronder de volgende Belgische, Europese en internationale tijdschriften over intellectuele rechten en meer:

Voor tijdschriften over de Verenigde Staten is HeinOnline de aangewezen databank.