Resultaten

Wanneer krijg ik mijn examenresultaten?

Na elke examenperiode wordt jouw puntenlijst ter beschikking (officiële term: 'proclamatie') gesteld via Oasis:

 • vrijdag 9 februari 2024 om 18u voor eerstesemesterexamenperiode (14 februari om 18u voor wanneer bachelor/masterdiploma kan worden behaald) 
 • woensdag 3 juli 2024 om 18u voor tweedesemesterexamenperiode
 • woensdag 11 september 2024 om 18u voor tweedekansexamenperiode

Hoe kan ik mijn puntenlijst downloaden?

 1. ga naar http://oasis.ugent.be en log in met jouw UGent code en paswoord
 2. klik in het linker menu op 'curriculum' (met tussen haakjes RE van de faculteit). Dan zie je jouw inschrijvingen per opleiding voor die faculteit;
 3. klik op het vierkantje van de afstudeerrichting waarvoor je de puntenlijst wil afdrukken. Er verschijnt een 'vinkje' in het vierkantje en de knop 'puntenlijst afdrukken' wordt beschikbaar;
 4. klik op de knop 'puntenlijst afdrukken'. De puntenlijst wordt aangemaakt en getoond in pdf-formaat. Afhankelijk van de instellingen van je browser (Internet Explorer of Firefox) kan het zijn dat de browser een bevestiging vraagt om de pdf te mogen ophalen;
 5. de puntenlijst wordt getoond in de pdf viewer van jouw computer, waardoor je ervoor kunt kiezen de puntenlijst op te slaan en af te drukken.

Codes en vermeldingen op de puntenlijst

Codes

Naast je score staat op de puntenlijst ook een resultaatcode:

C Creditbewijs behaald
G Je hebt minder dan 10/20 behaald, maar dit tekort werd getolereerd/gedelibereerd. Je moet dus geen examen meer af te leggen voor dit vak, maar je krijgt er geen creditbewijs voor en je krijgt ook geen leerkrediet terug.
FAIL niet geslaagd
ZIEK ziek
AFWE afwezig
BDRG bedrog
ONBK examencijfer onbekend
VRST vrijstelling
STOP inschrijving stopgezet

Percentiel

In de kolom 'percentiel' op de puntenlijst vind je meer info over hoe jouw examenresultaat zich verhoudt tot de resultaten van je geslaagde medestudenten.

Het percentiel wordt weergegeven als A(B)C waarbij

 • A staat voor het percentage medestudenten dat strikt lager scoort dan jijzelf
 • B staat voor het percentage van medestudenten dat dezelfde score als jij heeft behaald
 • C staat voor het percentage van medestudenten dat strikt hoger scoort dan jijzelf

Meer info over hoe jouw resultaat zich verhoudt tot de resultaten van je medestudenten (o.a. grafieken met de scoredistributie per opleidingsonderdeel), vind je op Oasis. Klik in het linkermenu op 'Mijn cursussen'.

Studievoortgangsmaatregelen

Via je puntenlijst worden niet alleen je examenresultaten, maar ook de jou opgelegde studievoortgangsmaatregelen, zoals bindende voorwaarden en weigering tot inschrijving, bekend gemaakt.

Beslissing van de examencommissie

Indien de examencommissie heeft beraadslaagd over je deliberatiepakket(ten) en/of over je volledige opleiding, wordt ook die beslissing van de examencommissie (“geslaagd/ niet geslaagd” en eventuele graad van verdienste) meegedeeld op je puntenlijst.

Berekeningswijze van de totaalscore bij een volledig deliberatiepakket

De totaalscore die is weergegeven bij een volledig deliberatiepakket, is het gewogen gemiddelde van de examenresultaten waarbij de studiepunten als gewicht worden gehanteerd.

Graad van verdienste bij het slagen voor een volledige opleiding

De cesuren voor het toekennen van de graad van verdienste zijn als volgt vastgelegd:

 • vanaf 500/1000: geslaagd op voldoende wijze
 • vanaf 675/1000: geslaagd met onderscheiding
 • vanaf 750/1000: geslaagd met grote onderscheiding
 • vanaf 825/1000: geslaagd met de grootste onderscheiding

Vragen?

 • voor administratieve vragen: contacteer de FSA
 • voor vragen over studievoortgang/studieaanpak: contacteer het monitoraat

Bij gerede twijfel bij een toegekend examencijfer kan binnen een vervaltermijn van zeven kalenderdagen beroep aangetekend worden bij de Institutionele Beroepscommissie, zoals bepaald in artikel 100 van het Onderwijs- en examenreglement.