Reglementen

Onderstaande reglementen zijn facultaire en opleidingsspecifieke aanvullingen op het UGent onderwijs- en examenreglement.

Reglementen voor alle opleidingen

Deel 1: Reglement op het gebruik van wetgeving en andere documentatie bij examens

Deel 2: Reglement inhaalexamen

Deel 3: Reglement examens GIT-student

Deel 4: Reglement fraude of onregelmatigheden

Deel 5: Reglement tweede-examenkans bij niet-periodegebonden evaluatie

Reglementen opleiding Criminologische wetenschappen

Deel 1: Vademecum curriculumcommissie criminologie (soorten contracten, trajecten, vrijstellingen …)

Deel 2: Reglement werkstudent

Deel 3: Reglement bachelorproef

Deel 4: Reglement masterproef

Deel 5: Reglement stage

Reglementen opleiding Rechten

Deel 1: Vademecum Curriculumcommissie Rechten (soorten contracten, trajecten, vrijstellingen …)

Deel 2: Aanvullend onderwijsreglement voor de opleidingen bachelor en master in de rechten