Keuzevakken rechten

Keuzevakken in de bachelor

In de 3de bachelor kiest de student voor minstens 6 studiepunten aan keuzevakken:

  • 1 of 2 opleidingsspecifieke keuzevakken (zie studiegids)
  • 1 of 2 vakken van (min. 3 studiepunten) uit een bacheloropleiding aan de UGent, of universiteitsbrede keuzevakken

Studenten dienen in principe 2 keuzevakken op te nemen. Wanneer echter wordt gekozen voor een keuzevak van 6 studiepunten of meer zal het niet meer worden toegelaten nog een ander keuzevak op te nemen (want surnumerair).

NIEUW! Keuzevakken buiten de faculteit die op onderstaande witte lijst vermeld staan worden automatisch door de verantwoordelijk lesgever en de Curriculumcommissie Rechten goedgekeurd en hiervoor dient er GEEN toelatingsformulier meer ingevuld, ondertekend en ingediend te worden.

Deadline & formulier

Keuzevakken in de master

In de 2 masterjaren samen moeten worden gevolgd:

  • voor 42 studiepunten grondige studies (7 GS van elk 6 studiepunten)
  • voor 24 studiepunten bijzondere studies (6 BS van elk 4 studiepunten), waarvan min. 16 studiepunten (4 BS) juridische opleidingsonderdelen

Studenten die geïnteresseerd zijn in een bepaald interessegebied of rechtstak kunnen gebruik maken van een clusteringstool.

Na goedkeuring van de faculteit is het mogelijk om max. 4 bijzondere studies te vervangen door grondige studies. De opname van surnumeraire opleidingsonderdelen is niet toegestaan.

De student beslist zelf in welk masterjaar men welke keuzevakken opneemt, maar de faculteit stelt het volgende modelkeuzetraject voor:

  • Ma1 Sem1: 12 studiepunten. GS (= 2 GS)
  • Ma1 Sem2: 6 studiepunten. GS en 12 studiepunten. BS (= 1 GS en 3 BS)
  • Ma2 Sem1: 12 studiepunten. GS en 8 studiepunten. BS (= 2 GS en 2 BS)
  • Ma2 Sem2: 12 studiepunten. GS en 4 studiepunten. BS (= 2 GS en 1 BS)

Deadline & formulier

Keuzevakken in de ManaMa-opleidingen

Via Oasis kunnen de keuzevakken geselecteerd en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde curriculumcommissies. Dezelfde deadlines zoals in de master opleiding worden gehanteerd (zie hierboven).

Contact

Voor meer info of wijziging van keuzevakken: