Masterstage rechten

Een universitaire opleiding legt de klemtoon op theoretische kennis, op het aanleren van wetenschappelijke methodologie en op kritische reflectie. Een stage laat de student kennis maken met de praktijk om hem/haar zo beter voor te bereiden op een toekomstige loopbaan.

Deze ervaring is een belangrijke troef op de arbeidsmarkt.