Formaliteiten vóór aanvang van de stage

Je bracht zelf een stageplaats aan die goedgekeurd werd?

 • Zorg ervoor dat je in het bezit komt van een taakomschrijving en risicoanalyse en  volg de aanwijzingen onder "documenten laten ondertekenen" op.
 • Als je nog geen 170 studiepunten verworven hebt in de bachelor. of je nog niet volledig geslaagd bent via een schakel-of voorbereidingsprogramma, dien je hiermee rekening te houden bij het bepalen van de startdatum van de stage.

Afspraak maken met uw stageaanbieder

 • De stagecoördinator bezorgt u de gegevens van de contactpersoon die reeds uw cv en motivatiebrief in het bezit heeft
 • Je kan telefonisch of per e-mail een afspraak maken. Meer informatie 
 • Doel: eerste kennismaking, vastleggen stageperiode, invullen van de documenten
 • Op gesprek gaan bij de stageaanbieder. Meer informatie 

Documenten laten ondertekenen

 • Taakomschrijving
 • Risicoanalyse beeldschermwerk
 • De wetgeving ter bescherming van stagiairs bepaalt dat de werkgever een analyse moet uitvoeren van de risico's waaraan de stagiairs kunnen worden blootgesteld en welke preventiemaatregelen in acht moeten worden genomen. De invulling van deze documenten is gezien de hoofdzakelijk administratieve aard van de werkzaamheden voor rechtenstudenten die een stage volgen eerder een formaliteit. De risicoanalyse is steeds geldig voor een jaar. Voor deze administratieve stages met weinig risico’s heeft het Departement Medisch Toezicht een speciaal formulier ontworpen. Er wordt vanuit gegaan dat er geen medisch onderzoek is aangewezen, tenzij de stagegever in overleg met zijn/haar arbeidsgeneesheer een risico weerhoudt dat een medisch onderzoek vereist. In dit geval zal de universiteit deze kosten ten laste nemen.
Enkel voor studenten die een stage volgen bij de magistratuur die onder het toezicht van het Parket-Generaal vallen, gebruik in plaats van de taakomschrijving volgend document:
 • Validatieformulier PG Gent
 • Voor een stage bij deze rechtsinstanties zal eerst een moraliteitsonderzoek dienen plaats te vinden. Doorgaans komt een politieagent bij u thuis om een aantal vragen te stellen. Het kan ook zijn dat het bestaan van een eventueel strafblad zal nagekeken worden. Uw stageaanbieder zal u hieromtrent meer informatie kunnen verstrekken

 Universitaire stagebegeleider zoeken

 • Hij/zij zal uw stage inhoudelijk begeleiden
 • Je kan uw universitaire stagebegeleider vrij kiezen. Meer informatie
 • Zorg ervoor dat zijn/haar specialisatie aansluit bij de materie waarmee u op de stageplaats in aanraking zal komen
 • Hij/zij is professor of een assistent die een doctoraatstitel heeft
 • Laat hem/haar de taakomschrijving ondertekenen
 • Na de stage dient u steeds een afspraak met hem of  haar te maken voor een feedbackgesprek. Ook na een vrijwillige stage.

Documenten bezorgen aan stagecommissie

 • De risicoanalyse dient ondertekend te worden door de stagegever
 • De taakomschrijving dient ondertekend te zijn door je mentor (op de stageplaats) en je universitaire stagebegeleider
 • De ondertekende documenten dienen bezorgd te worden via PLATO

Stageovereenkomst opmaken

vooraleer je de stageovereenkomst via de webapplicatie opmaakt, dien je eerst de bovenvermelde documenten bezorgd te hebben aan de stagecommissie via PLATO

Ter bescherming van uzelf, het bedrijf en de universiteit moet voor een onbezoldigde stage steeds een stageovereenkomst opgemaakt worden. Indien uw stagegever een afwijkende overeenkomst voorstelt, dient u steeds eerst de stagecoördinator te contacteren. De stageovereenkomst vermeldt de instelling of het bedrijf waarin u stage loopt, de periode en de contactgegevens van de 3 betrokken partijen. Deze overeenkomst bevat alle rechten en plichten van de betrokkenen en omvat de nodige gegevens voor de verzekering.

Gebruik deze  webapplicatie zowel voor de masterstage als keuzevak als voor de masterstage op vrijwillige basis

webapplicatie stageovereenkomst

Eventueel treinabonnement

Studenten die in het kader van hun opleiding stage lopen en zich daartoe met de trein verplaatsen, kunnen bij de NMBS een belangrijke korting genieten op hun treinabonnement. Een attest kan bekomen worden bij de na opgave van vertrekplaats, eindbestemming, aanvangsdatum en einddatum van de stage. Voeg je stageovereenkomst bij uw aanvraag.

De startdatum van mijn stage nadert

Checklist

Vragen of problemen?

Neem contact op met de stagecoördinator via stagerechten@ugent.be

09/264 67 20: enkel op maandag en dinsdag