Keuzevakken rechten

Keuzevak in de bachelor

In de 3de bachelor moet je 1 keuzevak opnemen (minstens 3 studiepunten). Je hebt hiervoor de keuze: 

 1. OF een OPLEIDINGSSPECIFIEK KEUZEVAK: Rechtseconomie, Criminologie, Etiologische criminologie, Drugsfenomenen, Forensisch welzijnswerk, Mensenrechten: multidisciplinaire perspectieven of Krachtige leeromgevingen. Voor meer informatie over deze vakken, bekijk de studiekiezer.
 2. OF een VAK UIT EEN BACHELOROPLEIDING (UGent) dat kadert binnen één van volgende domeinen: economie, politicologie, bestuurskunde, psychologie, filosofie, sociologie, geschiedenis of criminologie (bekijk de opleidingen via de studiekiezer) én inhoudelijk niet overlapt met een plichtvak uit de opleiding rechten. 
  • Deze vakken werden in het verleden reeds opgenomen en worden zondermeer goedgekeurd door de curriculumcommissie (zgn. witte lijst)
  • Staat het vak dat je wil opnemen niet in bovenstaande lijst, dan moet je de lesgever via mail om toestemming vragen en de mail ten laatste tegen de deadline van het samenstellen van jouw curriculum in Oasis (in 2023: 6 oktober) doorsturen naar de studentenadministratie (fsa.rechten@ugent.be) met vermelding van de vakcode, de vaknaam, het aantal studiepunten, en de opleiding waarin het vak georganiseerd wordt. Vermeld als onderwerp 'keuzevak BBRECH toestemming lesgever' .
 3. OF een UNIVERSITEITSBREED KEUZEVAK: zie overzicht

Keuzevakken in de master

De 2 masterjaren samen omvatten 120 studiepunten:

 • de plichtvakken, 28 studiepunten die bij voorrang worden opgenomen in de 1ste master
 • Masterproef I, 4 studiepunten op te nemen in de 1ste master
 • Masterproef II, 20 studiepunten op te nemen in de 2de master
 • de keuzevakken, 68 studiepunten in totaal. 

Een overzicht van alle (keuze)vakken vind je in de studiekiezer. Wil je weten welke keuzevakken aansluiten bij welk interesseveld, bekijk dan deze lijst

Voorwaarden keuzevakken

Bij de selectie van de keuzevakken moet je rekening houden met volgende voorwaarden:

 1. Onder MODULE I (vak met vaardigheidscomponent) mag slechts 1 keuzevak (van 4 tot 12 studiepunten) opnemen
 2. Onder MODULE II, moet je minstens 6 juridische vakken A opnemen (tellen elk voor 6 studiepunten => 36 studiepunten).
 3. Je mag maximum 12 studiepunten aan je niet-juridische vakken opnemen
 4. Als je een vak uit een andere master na bacheloropleiding (UGent) opneemt, dan dient dit te kaderen binnen één van volgende domeinen: economie, politicologie, bestuurskunde, psychologie, filosofie, sociologie, geschiedenis, criminologie of aan te sluiten bij het onderwerp van de masterproef.
 5. Niet-juridische vakken uit de witte lijst vindt, worden sowieo toegestaan door de curriculumcommissie. Staat het vak dat je wil volgen niet in de witte lijst, dan heb je de toestemming van de betrokken lesgever nodig. Mail de lesgever (voornaam.achternaam@ugent.be) en stuur zijn of haar toestemming tegen de deadline van indiening van jouw curriculum door naar de studentenadministratie, fsa.rechten@ugent.be. Vermeld hierbij: toestemming lesgever + cursuscode + aantal studiepunten + naam van de opleiding waarin het vak gedoceerd wordt.

Ga je op uitwisseling, dan geldt de verplichting om minimum 6 juridische vakken A op te nemen voor jou niet. Wel mag je dan maximum 7 juridische vakken B (tellen elk voor 4 studiepunten) opnemen.

Stappenplan samenstelling curriculum

Start je met de master, dan maak je best voor jezelf al een overzicht van welke keuzevakken je wil opnemen in die 2 jaren. Het handigste is om daarbij volgend stappenplan te volgen:

Deadlines en procedure

 • Samenstelling curriculum, inclusief keuzevakken, in Oasis en voorleggen ter goedkeuring: uiterlijk 4 oktober 2024 (vrijdag 2de lesweek)
 • Enkel bij niet-juridisch keuzevak dat niet op de witte lijst staat: uiterlijk 4 oktober 2024 toestemming lesgever mailen naar fsa.rechten@ugent.be
 • Wijziging keuzevak van voorgelegd currciulum kan per semester slechts 1 keer per semester worden toegelaten: uiterlijk 4 oktober 2024 (vrijdag 2de lesweek) voor 1ste semestervakken en 21 februari 2025 (vrijdag 2de lesweek) voor 2de semestervakken
 • Voor de aanvraag tot wissel van keuzevakken, mail fsa.rechten@ugent.be
 • Na de deadline van wijziging keuzevak, is het nog enkel mogelijk om vakken te schrappen: uiterlijk 14 november 2024 voor 1ste semestervakken en 28 februari 2025 voor 2de semester- en jaarvakken

Contact

Facultaire studentenadministratie: