Hand in poot tegen kanker

Steun onderzoek naar kanker bij dieren

Hand in Poot tegen KankerKanker is een levensbedreigende ziekte met een bijzonder grote impact. Ook bij dieren is het een belangrijk en veel voorkomend probleem. Zo worden er op de Faculteit Diergeneeskunde dagelijks honden en katten behandeld voor kanker en jaarlijks ook meer dan honderd paarden.

In het laatste decennium maakte de diergeneeskunde een opmerkelijke evolutie door, waarbij ook humane medische technologie steeds vaker ingezet wordt voor toepassingen binnen de diergeneeskunde en de behandeling van kanker bij dieren. Er is echter nog steeds nood aan betere en gerichtere behandelingen. Om deze reden verenigt het Veterinair Oncologisch Netwerk (VON) onderzoekers die bedreven zijn in de vele deelaspecten van kankeronderzoek (van het lab tot de kliniek) en werkt het netwerk nauw samen met onderzoekers in humaan kankeronderzoek.

Een gift aan Hand in poot tegen kanker?

Een gift aan Hand in poot tegen kanker geeft onderzoekers de kans om vernieuwende en veelbelovende projecten op te starten. VON heeft in deze context twee belangrijke doelen vooropgesteld:

  1. Beoordelen in welke mate nieuwe kankerbehandelingen en diagnostiek voor mensen kan vertaald worden naar gezelschapsdieren, om zo de diagnose en behandeling van kanker bij gezelschapsdieren te verbeteren.
  2. Bestuderen van de ontwikkeling van kanker bij gezelschapsdieren, om bij te leren over het gedrag van kanker. Dit kan bv. nuttig zijn om zeldzame tumortypes te bestuderen, aangezien sommige tumortypes die zeldzaam zijn bij mensen vaker voorkomen bij dieren. Zowel mens als dier hebben baat bij onderzoek van dergelijke tumortypes bij dieren.
Met een gift van € 40 kan men een staal van een kankergezwel afnemen en bewaren om het kankermechanisme te onderzoeken met behulp van DNA-analyse. Een gift van € 100 kan gebruikt worden om een patiënt in een klinische studie op te volgen via bloedanalyse. Met een gift van € 500 kan gewerkt worden aan de ontwikkeling van een nieuwe techniek om de kenmerken en het gedrag van kankercellen te bestuderen onder de microscoop.

Uw gift aan Hand in poot tegen kanker is welkom op het rekeningnummer BE26 3900 9658 0329 (BIC: BBRUBEBB), met mededeling "Hand in poot tegen kanker". Uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 op jaarbasis.

Meer info over VON?


Het Veterinair Oncologisch Netwerk werd in 2020 opgericht om kankeronderzoekers over de soorten heen aan de UGent en het UZ Gent te ondersteunen en samenwerking te stimuleren.

Contactpersoon Hand in poot tegen kanker

Wat kan ik nog doen?

Contacteer ons

Heeft u vragen over dit initiatief of andere fondsenwerving initiatieven van de faculteit Diergeneeskunde? Contacteer ons dan en wij helpen u graag verder.
Universiteitsfonds UGent
Wim Van der Planken
universiteitsfonds@ugent.be
+32 9 264 33 84