Fondsen

Uw gift aan een UGent fonds maakt het verschil!

Uw gift wordt ingezet, daar waar de nood het hoogst is, binnen het thema van het fonds. Dat kan een specifiek onderzoeksthema zijn, maar ook onderwijs-of cultuurthema’s behoren tot de mogelijkheden van een fonds.

Een fonds zal meestal niet beperkt zijn tot 1 specifieke onderzoeker, onderzoeksgroep, vakgroep of faculteit. Een fonds biedt net de mogelijkheid om een universitair thema op een brede, multidisciplinaire manier te steunen.

Onder andere daarom heeft elk fonds aan de UGent een beheerscomité, bestaande uit de betrokken oprichter(s), betrokken onderzoekers, externe leden (bv. bestuursleden van een partnerorganisatie) decaan en voorzitter van de commissie wetenschappelijk onderzoek van de faculteiten. Zij zien erop toe dat de middelen correct besteed worden en voor de volle 100% terecht komen, daar waar de nood het hoogst is. U kan er dus van op aan dat uw steun een directe impact zal hebben.

Ik doe een online gift

Ik hou een inzamelactie

Uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 op jaarbasis!

Labo in vakgroep Virologie, Parasitologie en Immunologie

In de kijker

Het Fonds Marleen Temmerman

Prof. dr. Marleen Temmerman is vooral bekend als gynaecologe die zich wereldwijd inzet voor de gezondheid en de rechten van vrouwen en kinderen. Ze geniet daarnaast ruime bekendheid als onderzoeker, auteur en beleidsmaker.

Lees meer over het Fonds Marleen Temmerman

Fonds HIV Ontrafelen

HIV Ontrafelen is een initiatief van de Universiteit Gent dat zich tot belangrijkste doel stelt hiv te genezen want hiv is nog steeds het meest dodelijke virus ter wereld.

Lees meer over het Fonds HIV Ontrafelen

Het fonds CRIG (Cancer Research Institute Ghent)

Eén man op drie en één vrouw op vier krijgt in België een kankerdiagnose vóór zijn of haar 75ste verjaardag. Hoewel de voorbije decennia belangrijke successen werden geboekt, zijn de mechanismen achter het ontstaan en de ontwikkeling van kanker op dit moment nog niet volledig ontrafeld.

Lees meer over het Fonds CRIG

Het Fonds Gents Universiteitsmuseum

Sinds oktober 2020 is Gent een nieuw museum rijker. Het gloednieuwe Gents Universiteitsmuseum (GUM) staat middenin de Gentse Plantentuin, om de hoek van MSK Gent en S.M.A.K. Het GUM is een museum over wetenschap, onderzoek en kritisch denken, waar de bezoeker kan ontdekken dat wetenschap het resultaat is van vallen en opstaan, twijfel en verbeelding.

Lees hoe uw steun het verschil kan maken voor het Gents Universiteitsmuseum (GUM)

Overzicht van alle fondsen

Wij stellen graag de bestaande fondsen aan u voor:

Contacteer ons

Heeft u interesse om zelf een fonds op te richten aan de UGent? Contacteer het Universiteitsfonds en wij bekijken graag met u de verschillende opties.

Universiteitsfonds UGent
Wim Van der Planken

universiteitsfonds@ugent.be
+32 9 264 33 84