Fonds Alzheimer en Neurodegeneratieve Aandoeningen

Dr. Tim Van LangenhoveProf. dr. Bart Dermaut

Mede door de veroudering van de bevolking zal het aantal Alzheimer patiënten in de toekomst sterk toenemen. Niet enkel bij ouderen, maar ook bij jong volwassenen. We weten ondertussen dat er een genetische component is, maar ons begrip van de ziekte, het ontstaan en de behandeling ervan zijn nog zeer beperkt.

De ervaren teams van prof. dr. Bart Dermaut en dr. Tim Van Langenhove hopen hier verandering in te brengen. Ze specialiseren zich onder meer in de genetische analyse en het klinisch-diagnostisch onderzoek van deze ziekte en aanverwante, neurodegeneratieve aandoeningen. Het Fonds stelt hen in staat om snellere en grotere stappen te nemen in hun onderzoek.

Een gift aan Fonds Alzheimer en Neurodegeneratieve Aandoeningen?

Uw gift aan het Fonds Alzheimer draagt bij aan een beter begrip van neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer, zodat we die in de toekomst kunnen genezen.

Een gift van € 100 wordt bijvoorbeeld gebruikt om de toxische eiwitten in cellen van demente patiënten te kleuren of om bepaalde stoffen in het bloed van demente patiënten op te meten. Met een gift van € 500 wordt er een vliegenmodel gemaakt om neurologische ziekten te bestuderen of kan er een nieuwe soort hersenscan bij patiënten worden afgenomen. Met een gift van € 1.000 kan men de genetische fout bepalen die dementie veroorzaakt.

Ik doe een online gift

Uw gift aan het Fonds Alzheimer en Neurodegeneratieve Aandoeningen is ook welkom op het rekeningnummer BE26 3900 9658 0329, met mededeling "Fonds Alzheimer" of "GE_850". Uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 op jaarbasis.

Eén op vijf mensen wordt getroffen door dementie. Ook in mijn familie heb ik helaas moeten vaststellen wat Alzheimer aanricht: een onvoorstelbare lijdensweg voor de patiënt en de familie. Daar wou en moest ik iets aan doen. Daar kan iedereen ook iets aan doen. Elke gift aan het Fonds Alzheimer maakt immers meer onderzoek mogelijk!
- Mevrouw J.V.D.S., oprichtster van het UGent Fonds Alzheimer en Neurodegeneratieve Aandoeningen

Waarom uw gift het verschil maakt:

Meer info over het fonds?

Ontstaansgeschiedenis

Het Fonds Alzheimer en Neurodegeneratieve aandoeningen werd door de UGent opgericht in 2019, samen met een anonieme weldoenster. Zij wou graag het baanbrekend onderzoek van prof. dr. Bart Dermaut steunen, zowel via haar toekomstige nalatenschap, als met giften bij leven. Ze wou ook anderen aanmoedigen om te schenken aan het onderzoek. Na afstemming met het Universiteitsfonds bleek dat een fonds het meest tegemoet kwam aan haar verwachtingen.

Doel

Het doel van het fonds is om financiële steun te voorzien aan onderzoek rond de erfelijke aspecten en ontstaansmechanismen van neurodegeneratieve hersenaandoeningen. Onderzoeksdomeinen rond neurodegeneratieve hersenaandoeningen kunnen omvatten:

  • ziekte van Alzheimer;
  • frontotemporale dementie;
  • amyotrofe laterale sclerose (ALS);
  • verwante, meer zeldzame, erfelijke hersenaandoeningen die op volwassen leeftijd ontstaan.

Het fonds lanceerde recent een eerste oproep voor "proof of concept" projectbeurzen voor jonge postdoctorale onderzoekers om creatieve, potentieel innovatieve en multidisciplinaire onderzoeksprojecten in verband met neurodegeneratieve aandoeningen op te zetten. Het fonds zal jonge onderzoekers ondersteunen met een beurs tussen € 5.000 en € 15.000 gedurende 9 maanden.

Meer info over het onderzoek?

Wat kan ik nog doen?

Contacteer ons

Heeft u vragen over dit fonds of andere UGent fondsen? Contacteer ons dan en wij helpen u graag verder.

Universiteitsfonds UGent
Wim Van der Planken

universiteitsfonds@ugent.be
+32 9 264 33 84