Het Fonds Gianni Eggermont - Kinderurologie

Gianni Eggermont

Gianni werd geboren met een zeldzame urologische aandoening, extrofie, waarbij zijn lichaam ter hoogte van de penis niet dichtgegroeid was en de blaas bloot lag. Hij moest leven met een urostoma en de fysieke en emotionele ballast die daarmee gepaard ging.

Op zijn 38e maakte Gianni kennis met prof. dr. Piet Hoebeke, destijds diensthoofd urologie, nu decaan bij de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Deze kennismaking zou zijn leven ingrijpend veranderen. Dankzij het baanbrekend onderzoek en werk van prof. dr. Piet Hoebeke kreeg Gianni een nieuwe blaas, gemaakt met stukjes darmweefsel. Het Fonds Gianni Eggermont steunt het UGent onderzoek naar kinderurologie, van onder andere prof. dr. Piet Hoebeke.

Een gift aan Fonds Gianni Eggermont

Uw gift aan het Fonds Gianni Eggermont draagt bij aan het UGent onderzoek naar en de behandeling van urologische en genitale aandoeningen bij kinderen.

Ik doe een online gift

Uw gift aan het Fonds Gianni Eggermont is ook welkom op het rekeningnummer BE26 3900 9658 0329, met mededeling "Fonds Gianni". Uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 op jaarbasis.

"Dankzij het fonds kon de UGent een doctoraatsstudent aannemen via een beurs. Er zijn bepaalde patronen ontdekt in het weefsel van mensen met dezelfde afwijking als ik. Zij zal dat in haar onderzoek verder uitpluizen."
- Gianni Eggermont

Waarom uw gift het verschil maakt:

Meer info over het fonds?

Ontstaansgeschiedenis

Prof. dr. Piet Hoebeke

Het fonds werd opgericht aan de UGent in 2019 door Gianni Eggermont, prof. dr. Piet Hoebeke, prof. dr. Anne-Françoise Spinoit en diensthoofd Urologie van het UZ Gent, prof. dr. Erik Van Laecke.

Toen hij, dankzij een erfenis, extra financiële middelen in handen kreeg, kwam Gianni via testament.be in contact met het Universiteitsfonds van de UGent. Samen zochten ze naar een manier waarop Gianni zijn dankbaarheid kon uiten tegenover prof. dr. Piet Hoebeke en tegelijkertijd het onderzoek naar kinderurologie kon steunen. Zo kwam het Fonds Gianni Eggermont ter ondersteuning van onderzoek in de kinderurologie tot stand.

Doel

Het Fonds Gianni Eggermont heeft tot doel financiële steun te voorzien aan onderzoek in het gebied van de kinderurologie en specifiek voor aangeboren aandoeningen. De onderzoeksdomeinen bevatten onder meer:

  • Genitale aandoeningen bij jongens;
  • Variaties in de geslachtsontwikkeling bij jongens en meisjes;
  • Congenitale aandoeningen van de blaas in casu exstrofia vesicae;
  • Congenitale aandoeningen van de hogere urinewegen.

Meer info over het onderzoek?

Wat kan ik nog doen?

Contacteer ons

Heeft u vragen over dit fonds of andere UGent fondsen? Contacteer ons dan en wij helpen u graag verder.

Universiteitsfonds UGent
Wim Van der Planken

universiteitsfonds@ugent.be
+32 9 264 33 84