Het Fonds Parkinsononderzoek

De oorzaak van de ziekte van Parkinson is in de meeste gevallen niet gekend. In zeldzame gevallen wordt de ziekte veroorzaakt door een genetische afwijking. De meeste patiënten vertonen de eerste tekenen tussen 50 en 70 jaar. In België zouden er naar schatting tussen de 30.000 en 35.000 mensen aan de ziekte van Parkinson lijden.

Prof. dr. Patrick SantensProf. dr. Roosmarijn Vandenbroucke

Net omdat de oorzaak niet gekend is, is het van groot belang dat hier vanuit verschillende invalshoeken onderzoek naar gedaan wordt. Het UGent Fonds Parkinsononderzoek werd mede-opgericht door prof. dr. Roosmarijn Vandenbroucke, faculteit Wetenschappen, en prof. dr. Patrick Santens, faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Bovendien zijn ook andere onderzoekers uit deze laatste faculteit én uit de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur betrokken bij het fonds. Met verenigde kracht, hoopt men zo sneller de oorzaak van Parkinson te ontdekken en effectieve behandelingen te ontwikkelen.

Een gift aan Fonds Parkinsononderzoek?

Uw gift aan het Fonds Parkinsononderzoek draagt bij aan onderzoek naar de ziekte van Parkinson, waaronder het achterhalen van de oorzaak en het ontwikkelen van behandelingen voor patiënten.

Met een gift van € 100 kunnen we tweeënhalf uur beelden maken van hersenen met de elektronenmicroscoop. Een gift van € 1.000 financiert één stoelgangtransplantatie.

Ik doe een online gift

Uw gift aan het Fonds Parkinsononderzoek is ook welkom op het rekeningnummer BE26 3900 9658 0329, met mededeling "Fonds Parkinson". Uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 op jaarbasis.

"In onze families en vriendenkring worden wij geconfronteerd met de gevolgen en de impact van deze ongeneeslijke ziekte. Daarom besloten wij om, samen met de Vlaamse Parkinson Liga, een benefietconcert te organiseren. De opbrengsten gingen naar het Parkinson onderzoek van de UGent. Zo kwamen we in contact met het Universiteitsfonds en besloten we uiteindelijk om een fonds op te richten. We hopen hiermee ook anderen te inspireren om het onderzoek te steunen. Stap voor stap, naar een betere toekomst, de ultieme wens van iedere Parkinsonpatiënt, daar zetten wij ons voor in."
- Anne-Marie Meire, Patrick en Trees Van Hoestenberghe-Ramboer, schenkers en medeoprichters van het fonds

Waarom uw gift het verschil maakt?

Ontdek hoe giften het onderzoek naar stoelgangtransplantatie als nieuwe behandeling mogelijk maken

Meer info over het fonds?

Ontstaansgeschiedenis

Het Fonds Parkinsononderzoek werd in 2020 opgericht aan de UGent, in samenspraak met 3 externe oprichters. Zij schonken voordien al aan verschillende UGent Parkinson onderzoekers. Onder andere door geld in te zamelen met een benefietconcert in samenwerking met de Vlaamse Parkinson Liga.

Om de verschillende onderzoekers te verbinden en ervoor te zorgen dat giften voor Parkinson onderzoek terechtkomen, daar waar de nood het hoogst is, werd op aanraden van het Universiteitsfonds een fonds opgericht. Bijzonder aan dit fonds, is dat het onderzoekers verenigt uit verschillende disciplines en faculteiten. Zowel de faculteit Wetenschappen, als de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen zijn betrokken.

Doel

Het doel van het Fonds is om financiële steun te voorzien aan onderzoek naar Parkinson. De onderzoeksdomeinen rond Parkinson kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • Onderzoek naar de etiologie en pathogenese van de ziekte van Parkinson en parkinsonisme syndromen;
  • Onderzoek gebaseerd op dierexperimentele modellen en celculturen voor de ziekte van Parkinson en parkinsonisme syndromen;
  • Onderzoek naar de impact van therapeutische interventies die voortvloeien uit inzichten rond pathogenese van de ziekte van Parkinson en parkinsonisme syndromen;
  • Maatschappelijke outreach voor die hierboven vermelde onderzoeksdomeinen.

Meer info over het onderzoek?

Betrokken onderzoeker(s), vakgroep(en) en faculteit(en)

Wat kan ik nog doen?

Contacteer ons

Heeft u vragen over dit fonds of andere UGent fondsen? Contacteer ons dan en wij helpen u graag verder.

Universiteitsfonds UGent
Wim Van der Planken

universiteitsfonds@ugent.be
+32 9 264 33 84