Fonds 4Brain

Prof. dr. Paul Boon

Epilepsie, multipele sclerose, cerebrovasculaire aandoeningen, dementie en cognitieve stoornissen zijn allemaal voorbeelden van hersenaandoeningen. Die komen steeds vaker voor en bovendien is medicatie soms ontoereikend bij de behandeling. De onderzoeksgroep van prof. dr. Paul Boon doet daarom baanbrekend onderzoek naar nieuwe behandelingen van deze aandoeningen. De focus ligt daarbij vooral op zogenaamde neuromodulatoire behandelingen waarbij hersenzenuwen gestimuleerd worden.

Een gift aan Fonds 4Brain?

Uw gift aan het Fonds 4Brain draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor hersenaandoeningen.

Ik doe een online gift

Uw gift aan Fonds 4Brain is ook welkom op het rekeningnummer BE26 3900 9658 0329, met mededeling "Fonds 4Brain". Uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 op jaarbasis.

Prof. dr. Kristl Vonck

"We kunnen mensen beter maken, maar niet genezen, met een soort pacemaker die we operatief in de nek plaatsen. De elektrische prikkels in onze hersenen zijn heel wat complexer dan de prikkels die wij kunnen namaken met die pacemaker. Er zijn nog heel wat open vragen die we via ons onderzoek zoveel mogelijk proberen te beantwoorden."
- Prof. dr. Kristl Vonck, onderzoekster en betrokken bij het fonds

Waarom uw gift het verschil maakt:

Meer info over het fonds?

Ontstaansgeschiedenis

Het Fonds 4Brain werd in 2019 opgericht door de gerenommeerde arts prof. dr. Paul Boon.

Doel

Het doel van het fonds is om financiële steun te voorzien aan onderzoek rond hersenaandoeningen. Onderzoeksdomeinen rond hersenaandoeningen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • epilepsie
  • multipele sclerose
  • stroke (en cerebrovasculaire aandoeningen)
  • dementie en cognitieve aandoeningen
  • neuromodulatoire behandeling van hersenaandoeningen

Meer info over het onderzoek?

Wat kan ik nog doen?

Contacteer ons

Heeft u vragen over dit fonds of andere UGent fondsen? Contacteer ons dan en wij helpen u graag verder.

Universiteitsfonds UGent
Wim Van der Planken

universiteitsfonds@ugent.be
+32 9 264 33 84