Het Fonds Breast Engineering

Prof. Blondeel en dr. Depypere
Prof. Blondeel (rechts) met dr. Depypere aan de nieuwe Regemat 3D-bioprinter (kostprijs rond de € 80.000).

Kunnen we vrouwen, kort na een amputatie, een volledig nieuwe en perfecte borst geven? Zonder de fysieke littekens, met minder lange wachttijden en met minder psychologische en emotionele impact voor de vrouwen in kwestie?

In “Darkman” en “The fifth element”, twee sciencefictionfilms uit de jaren negentig, werden er al huid- en lichaamsdelen met een 3D-printer gemaakt. Dit wordt ook mogelijk buiten de filmzalen, in laboratoria zoals die bestaan aan de UGent. Nog niet meteen voor morgen, maar wel in de nabije toekomst. Dat is de missie van de onderzoeksgroep van prof. dr. Phillip Blondeel en zijn collega’s.

Een gift aan Fonds Breast Engineering?

Uw gift aan het Fonds Breast Engineering draagt bij aan toponderzoek dat kan leiden tot meer effectieve behandelingen. Zo investeerde de onderzoeksgroep bijvoorbeeld in nieuwe incubatoren en “Laminar Air Flow cabinets”. De totale kostprijs hiervoor is € 25.000.

Ik doe een online gift

Uw gift aan het Fonds Breast Engineering is ook welkom op het rekeningnummer BE26 3900 9658 0329, met mededeling "Fonds Breast Engineering". Uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 op jaarbasis.

"Naast regionale, nationale en soms Europese “funding” , hangen we sterk af van private schenkers voor de broodnodige financiële steun om ons onderzoeksprogramma verder te zetten. Ik wil al onze schenkers expliciet bedanken voor hun steun in de afgelopen jaren. Zij maken ons onderzoek mogelijk."
– Prof. dr. Phillip Blondeel

Meer info over het fonds?

Ontstaansgeschiedenis

Het Fonds Breast Engineering werd in 2016 opgericht door prof. dr. Phillip Blondeel, om via giften het onderzoek naar borstreconstructie mogelijk te maken. Giften aan het fonds dragen onrechtstreeks ook bij aan het verbeteren van het welzijn en wel-voelen van een vrouw, getroffen door ablatieve chirurgie na borstkanker.

Doel

Het doel van het “Fonds Breast Engineering” is financiële steun te voorzien aan de volgende onderzoeksdomeinen rond borstreconstructie, maar zijn niet beperkt tot:

  • autologe weefseltransplantatie-technieken;
  • applicatie van lichaamsvreemde voorwerpen en hulpmiddelen;
  • allotransplantatie;
  • tissue engineering: o.a. in vivo en in vitro studies rond het creëren van 3-dimensionele levende structuren ter vervanging van (een deel van-) de borst;
  • alle nieuwe, nog niet beschreven technieken die kunnen helpen of remediëren in het kader van borstreconstructie;
  • de studies rondom biocompatibiliteit en (oncologische) veiligheid van deze hierboven beschreven technieken;

Meer info over het onderzoek?

Betrokken onderzoeker(s), vakgroep(en) en faculteit(en)

Nieuws

Wat kan ik nog doen?

Contacteer ons

Heeft u vragen over dit fonds of andere UGent fondsen? Contacteer ons dan en wij helpen u graag verder.

Universiteitsfonds UGent
Wim Van der Planken

universiteitsfonds@ugent.be
+32 9 264 33 84