Fonds Nico Gunzburg

Nico GunzburgAls decaan en hoogleraar van de rechtsfaculteit introduceerde Nico Gunzburg de criminologische wetenschappen aan de UGent. Hij schonk zelfs een gebouw waarin de universiteit het Criminologisch Instituut kon huisvesten. Hij was zeer actief in de Vlaamse beweging en lag mee aan de basis van de vernederlandsing van de Gentse Rijksuniversiteit. Om vervolging vanwege zijn Joodse afkomst te voorkomen ontvlucht hij België aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.

Na een omweg via Brazilië, waar hij mee het strafrecht hervormde, raakt hij verzeild in de Verenigde Staten. Daar wordt hij, op verzoek van president Roosevelt, betrokken bij de voorbereiding van de Neurenberg processen. Na de oorlog nam hij de draad in België weer op en bij de onafhankelijkheid van Indonesië, wordt hij ingeschakeld om het gevangeniswezen en de politie te hervormen. Als weldoener richtte hij tijdens zijn leven verschillende Joodse caritatieve instellingen op, waaronder De Centrale, en bleef hij zich hier voor inzetten tot aan zijn dood. Nico Gunzburg liet niet alleen zijn stempel na op de UGent, maar op de hele wereld.

Een gift aan fonds Fonds Nico Gunzburg?

Uw gift aan het Fonds Nico Gunzburg draagt bij aan de bevordering van de Criminologische Wetenschappen aan de UGent faculteit Recht en Criminologie. In het bijzonder bekostigt uw gift mee het drie maanden verblijf aan de UGent van een vooraanstaand onderzoeker met internationale uitstraling of vermaard in het criminologisch onderzoeksveld. Dankzij uw gift krijgt uiteindelijk elke criminologiestudent aan de UGent, ongeacht hun achtergrond of financiële middelen, de kans om tijdens hun opleiding kennis te maken met de visies en perspectieven van internationale toponderzoekers in het criminologisch veld. Tegelijkertijd voorziet uw gift in financiële steun aan buitenlandse onderzoekers tijdens een verblijf aan de UGent, waarbij ze gezamenlijk onderzoek tussen de UGent en hun thuisuniversiteit kunnen voorbereiden.

Ik doe een online gift

Uw gift aan het Fonds Nico Gunzburg is welkom op het rekeningnummer BE26 3900 9658 0329, met mededeling "Nico Gunzburg" of "RE_989". Uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf 40€ op jaarbasis.

Lees meer over Nico Gunzburg

Nico Gunzburg was een markant figuur aan de Universiteit Gent, in Vlaanderen en de wereld. Hij vond het belangrijk om een eigen, brede kijk op sociale thema’s te ontwikkelen, niet in het minst voor de thema’s die zo centraal in de criminologie staan. Met het Fonds Nico Gunzburg willen we die visie in de praktijk zetten. We bieden studenten aan de Universiteit Gent en buitenlandse onderzoekers de kans om kennis te maken met elkaar en zich de vele visies en perspectieven op criminologische thema’s eigen te maken. – Prof. Marc Cools & Prof. Christophe Vandeviver.
Een gift aan het Universiteitsfonds Nico Gunzburg  is altijd welbesteed. Dit fonds geeft een blijvende uitstraling aan de internationale humanist die Gunzburg was en plaatst zijn inzet voor de studenten en onderzoekers in de criminologie opnieuw in de schijnwerpers. – Ilse Ledure, Antwerpen.

Meer info over het fonds?

Ontstaansgeschiedenis

Het fonds werd in 2020 opgericht aan de UGent door prof. dr. Marc Cools en prof. dr. Christophe Vandeviver, als eerbetoon aan de markante figuur van Nico Gunzburg en ter bevordering van de Criminologische Wetenschappen.

Doel

Het doel van het fonds is om financiële steun te voorzien aan onderzoek, onderwijs en maatschappelijke outreach rond criminologische wetenschappen. De onderzoeks- en onderwijsactiviteiten omvatten:

  1. Oorzaken en gevolgen van criminaliteit, regelovertredend gedrag en onveiligheid;
  2. Verschijningsvormen, sociale en situationele aspecten van criminaliteit, regelovertredend gedrag en onveiligheid;
  3. Daders en slachtoffers van criminaliteit, regelovertredend gedrag en onveiligheid;
  4. Theorieën en methoden van criminologisch onderzoek;
  5. Formele en informele reacties op criminaliteit, regelovertredend gedrag en onveiligheid;
  6. Actoren en betrokkenen in alle fasen van de strafrechtsbedeling.

Meer info over het onderzoek?

Prof. dr. Marc Cools

Prof. dr. Christophe Vandeviver

Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

Faculteit Recht en Criminologie

Wat kan ik nog doen?

Contacteer ons

Heeft u vragen over dit fonds of andere UGent fondsen? Contacteer ons dan en wij helpen u graag verder.

Universiteitsfonds UGent
Wim Van der Planken

universiteitsfonds@ugent.be
+32 9 264 33 84