Het Fonds Diabetesonderzoek

Prof. dr. Bruno Lapauw

Diabetes, of suikerziekte, is een verzamelnaam voor ziekten die gekenmerkt worden door te hoge bloedsuikerspiegels en mede daardoor leiden tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Er zijn dus verschillende types diabetes, gaande van genetisch bepaalde diabetes, over auto-immune diabetes (zogeheten type 1 diabetes) tot diabetes die het gevolg is van overgewicht en veroudering (type 2 diabetes). Type 2 diabetes is veruit de frequentste vorm van diabetes. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en de Internationale Diabetes Federatie (IDF):

  • hebben wereldwijd bijna 465 miljoen mensen diabetes (2019) en verwachten we dat dit zal stijgen tot 700 miljoen mensen in 2045;
  • is type 2 diabetes goed voor 90% van de gevallen van diabetes in de wereld;
  • Prof. dr. Guy T'Sjoenwordt 2,6% van de blindheid in de wereld veroorzaakt door diabetes
  • diabetes in 2030 de 7de doodsoorzaak in de wereld zal zijn.

In Vlaanderen leven naar schatting 500.000 mensen met diabetes (type 1 of type 2) en elke 17 minuten krijgt iemand de levenslange diagnose ‘diabetes’. Het aantal mensen met diabetes blijft onrustwekkend toenemen. Daarom is wetenschappelijk onderzoek zo belangrijk. Aan de UGent gebeurt dat, onder andere, door de onderzoeksgroep van prof. dr. Bruno Lapauw. Samen met prof. dr. Guy T’Sjoen, richtte hij het Fonds Diabetesonderzoek op om extra middelen in te zamelen voor onderzoek naar diabetes.

Een gift aan Fonds Diabetesonderzoek?

Uw gift aan het Fonds Diabetesonderzoek draagt bij aan het onderzoek naar de oorzaken, het ontstaan, de gevolgen en de behandeling van diabetes.

Een gift van € 100 wordt bijvoorbeeld gebruikt om schommelingen in bloedsuikerspiegels van patiënten gedurende 1 week continu te registreren met behulp van een sensor. Dit kan helpen om behandelingen beter in te stellen. Met een gift van € 1.000 kweken we cellen op van patiënten met een bijzondere vorm van diabetes, om betere inzichten te verwerven over deze zeldzame maar belangrijke variaties.

Ik doe een online gift

Uw gift aan het Fonds Diabetesonderzoek is ook welkom op het rekeningnummer BE26 3900 9658 0329, met mededeling "Fonds Diabetes". Uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 op jaarbasis.

“Diabetes of suikerziekte klinkt misschien niet onmiddellijk als een ernstige ziekte maar dit is misleidend. Het is een aandoening die iemands leven op de kop kan zetten en een grote impact kan hebben. Jammer genoeg ontbreekt het ons, zeker voor zeldzamere types diabetes, nog aan behandelingen die tot genezing leiden en is er ook meer onderzoek nodig naar de impact van diabetes op bijzondere levensfasen of activiteiten van patiënten zoals bijvoorbeeld zwangerschap of sport. De ondersteuning vanuit het fonds zal ons helpen om gericht onderzoek bij deze mensen uit te voeren en over de resultaten naar deze doelgroep te communiceren.”
- Prof. dr. Bruno Lapauw

Meer info over het fonds?

Ontstaansgeschiedenis

Het Fonds Diabetesonderzoek werd in 2021 opgericht aan de UGent na het overlijden van een gulle schenker die, naast ander wetenschappelijk onderzoek, het onderzoek naar diabetes opnam in zijn testament. Gezien het om een groot bedrag ging, oordeelde de UGent dat dit beter beheerd werd via een fonds. Op die manier kan de gift gebruikt worden, daar waar de nood het hoogst is. Zowel binnen de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, als binnen de faculteit Diergeneeskunde en de faculteit Wetenschappen.

Doel

Het doel van het Fonds is om financiële steun te voorzien aan onderzoek rond diabetes mellitus. Onderzoekdomeinen kunnen omvatten:

  • oorzaken, ontstaan, gevolgen en management van bijzondere vormen van diabetes (vb. monogene diabetes type MODY, syndromale diabetes type mitochondriale diabetes of t.g.v. lipodystrofie, mucoviscidose, …);
  • management van diabetes mellitus tijdens bijzondere levensfasen of activiteiten (transitie adolescentie, zwangerschap, sportactiviteiten, Ramadan, …);
  • determinanten en klinische gevolgen van suikerschommelingen bij type 1 diabetes;
  • gezondheid van spieren en skelet bij diabetes;
  • communicatie rond en ondersteuning van bovenstaande projecten;

Meer info over het onderzoek?

Wat kan ik nog doen?

Contacteer ons

Heeft u vragen over dit fonds of andere UGent fondsen? Contacteer ons dan en wij helpen u graag verder.

Universiteitsfonds UGent
Wim Van der Planken

universiteitsfonds@ugent.be
+32 9 264 33 84