Fonds Medisch Vaardighedencentrum - Dr. Guy De Cloedt

Het toedienen van een injectie, het naaien van een wond, hoe je een moeilijke diagnose bespreekt met een patiënt. Het zijn maar enkele voorbeelden van de vele, belangrijke en noodzakelijke vaardigheden die een toekomstig arts onder de knie moet krijgen. Daarom beschikt de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UGent over een centrum waar studenten deze praktische vaardigheden aangeleerd krijgen en kunnen oefenen.

Mariëlle De Bom Van Driessche

Elk jaar zijn er meer studenten geneeskunde. Hoe meer studenten, hoe meer nood aan oefen- en simulatiemateriaal. Bovendien wil men het centrum in de toekomst openstellen voor studenten uit andere opleidingen, of bijvoorbeeld artsen die hun vaardigheden wensen bij te scherpen.

Het fonds Medisch Vaardighedencentrum – Dr. Guy De Cloedt steunt daarom de werking van het vaardighedencentrum. Dat gebeurt onder andere door de aanschaf van materialen (bv. hechtdraad) te bekostigen. Het fonds werd opgericht door de decaan van de faculteit, prof. dr. Piet Hoebeke, het diensthoofd onderwijsondersteuning, prof. dr. Lieven Danneels en mevrouw Mariëlle De Bom, partner van wijlen Dr. Guy De Cloedt. Guy was zelf huisarts en UGent alumnus.

Een gift aan fonds Medisch Vaardighedencentrum – Dr. Guy De Cloedt?

Uw gift aan het fonds Medisch Vaardighedencentrum – Dr. Guy De Cloedt draagt rechtstreeks bij aan het aanleren en inoefenen van praktische vaardigheden binnen de opleiding van studenten geneeskunde.

Ik doe een online gift

Materiaal infuus les

Met een gift van 100 euro kunnen we het materiaal van een les "venepuntie en infuus" voorzien voor 24 studenten.  Zo leren ze op de juiste manier naalden hanteren voor het prikken van bloed of het plaatsen van een infuus. Een gift van 500 euro bekostigt een borstfantoom. En met een gift van 1000 euro kunnen we een fantoom aankopen om het gynaecologisch onderzoek op te oefenen.

Uw gift aan het fonds is ook welkom op het rekeningnummer BE26 3900 9658 0329, met mededeling "fonds vaardighedencentrum" of "fonds de cloedt ". Uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf 40€ op jaarbasis.

Guy vond het als huisarts en UGent alumnus heel belangrijk dat zijn testament zou gaan naar de faculteit waar hij zelf  is afgestudeerd. Dat zijn erfenis nu dient om artsen op te leiden die in de toekomst zelf patiënten zullen helpen, is een mooie gedachte. Ik hoop dat ook anderen geïnspireerd worden door Guy’s voorbeeld en besluiten om het fonds te steunen met een gift.

- Mevrouw Mariëlle De Bom Van Driessche, oprichtster van het fonds en partner van dr. Guy De Cloedt 

Waarom uw gift het verschil maakt?

 

Lees het verhaal van Mariëlle en Guy op durfdenken.be

Meer info over het fonds?

Ontstaansgeschiedenis

Studentenkaarten en foto's Guy De Cloedt

Eind 2020 overleed dr. Guy De Cloedt. In zijn testament liet hij een mooi bedrag na aan de UGent. Wegens een slopende ziekte ontbrak de gelegenheid om af te stemmen over de concrete besteding van de middelen. Guy vertrouwde er echter op dat de UGent dit met zijn achtergebleven partner zou regelen. Zo gebeurde ook en werd besloten om met de middelen een fonds op te richten, ter ondersteuning van de opleiding voor studenten geneeskunde. In het bijzonder, het vaardighedencentrum van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Studenten kunnen hier terecht om praktische vaardigheden aan te leren en te oefenen, zoals bijvoorbeeld het naaien van een wonde. Dit lag nauw aan het hart van Guy, die zelf huisarts was en toekomstige artsen wilde helpen.

Doel

Het doel van het fonds is het voorzien van financiële ondersteuning voor het vaardigheidsonderwijs met focus op de opleiding van de studenten Geneeskunde. Dit vaardigheidsonderwijs omvat:

  • Simulatieonderwijs
  • Inhoudelijke focus op vier vaardigheidsblokken (communicatie; klinisch technische vaardigheden; interprofessioneel samenwerken; en management & praktijkvoering) en vier transversale thema’s (diversiteit; ethiek en deontologie; professioneel gedrag, levenslang leren).

Meer info over het onderwijs?

Wat kan ik nog doen?

Contacteer ons

Heeft u vragen over dit fonds of andere UGent fondsen? Contacteer ons dan en wij helpen u graag verder.

Universiteitsfonds UGent
Wim Van der Planken

universiteitsfonds@ugent.be
+32 9 264 33 84