Het Fonds Walter Fiers

Walter Fiers was een wereldwijd vermaarde pionier op het vlak van moleculaire biologie en geneticaWalter Fiers, 15.03.2011, VIB, collectie Tom Fiers.jpgHij zette samen met zijn Gentse collega’s Jozef Schell en Marc Van Montagu de Universiteit Gent, Vlaanderen en België op de kaart van de toen nieuwe discipline van de biotechnologie. Hij maakte van onze universiteit een belangrijke hub in de moleculaire biotechnologie en lag aan de basis van de oprichting van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB).

Het baanbrekend wetenschappelijk onderzoek van Walter Fiers (> 700 publicaties waarvan velen in toptijdschriften) werd nationaal en internationaal gelauwerd met prestigieuze prijzen. In 1990 werd hem de titel van baron verleend omwille van zijn uitzonderlijke carrière. Zijn onderzoek focuste zich op belangrijke vragen in het veld van de moleculaire biologie, zoals “Wat is de opbouw van een gen?”, “Hoe is een (viraal) genoom opgebouwd?”, “Welke eiwitten gebruikt ons immuunsysteem om de cellen met elkaar te laten communiceren?”, “Hoe ontstaan kankercellen en hoe kan je ze bestrijden?”. Zo realiseerde hij, als eerste ter wereld, de volledige ontrafeling van de sequentie van een gen in 1972 en van een volledig genoom in 1976.

Het Fonds Walter Fiers steunt het moleculair-biologisch onderzoek aan het Departement voor Biomedische Moleculaire Biologie, Faculteit Wetenschappen, UGent en het UGent-VIB Center for Inflammation Research [IRC].

Een gift aan Fonds Walter Fiers?

Uw gift aan het fonds draagt bij aan onderzoek naar moleculaire mechanismen van en preklinische experimentele therapieën voor ziekteprocessen bij de mens zoals degeneratieve ziekten, inflammatoire ziekten, kanker, etcetera. 

Met een gift van € 100 kunnen we de ontstekingseiwitten in weefselvocht analyseren. Een gift van € 500 wordt gebruikt om een antilichaam aan te kopen om ontstekingsparameters te analyseren in een hele reeks weefselstalen. Met een gift van € 1.000 kan het fonds vier liter serum kopen om cellen in op te groeien.

Ik doe een online gift

Uw gift aan Fonds Walter Fiers is ook welkom op het rekeningnummer BE26 3900 9658 0329, met mededeling "fonds Fiers". Uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40€ op jaarbasis.

“Vele kleintjes maken een groot. Ook voor kleine bedragen kunnen we al bepaalde analyses uitvoeren die het onderzoek vooruithelpen bij het ontrafelen van fundamentele biologische processen of ziekteprocessen. Elke euro kan het verschil maken en wordt enorm geapprecieerd.”

- Prof. Wim Declercq, Departement voor Biomedische Moleculaire Biologie - IRC

Meer info over het fonds?

Ontstaansgeschiedenis

In 2021 ontving de UGent een nalatenschap ten voordele van onderzoek binnen het departement biomedische moleculaire biologie. Dankzij deze schenking via testament werd het Fonds Walter Fiers opgericht, waarmee de UGent deze wetenschappelijke pionier en zijn belangrijke rol voor de universiteit wil eren. Het fonds werd opgericht door prof. dr. Wim Declercq, prof. dr. Rudi Beyaert, prof. dr. Claude Libert en prof. dr. Bart Lambrecht.

Doel

Het doel van het Fonds Walter Fiers is om financiële steun te voorzien aan onderzoek naar moleculaire mechanismen van en preklinische experimentele therapieën voor ziekteprocessen bij de mens zoals degeneratieve ziekten, inflammatoire ziekten, kanker, etc, die bestudeerd worden binnen de context van het Departement voor Biomedische Moleculaire Biologie, Faculteit Wetenschappen, UGent en het UGent-VIB Center for Inflammation Research (IRC). De onderzoeksdomeinen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • Onderzoek naar de moleculaire mechanismen en pathogenese van ziekten;
  • Onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe dierexperimentele modellen en celculturen voor het bestuderen van de ziekteprocessen;
  • Onderzoek naar de impact van preklinische experimentele therapieën die voortvloeien uit moleculaire inzichten rond de pathogenese van ziekten;
  • Maatschappelijke outreach voor de hierboven vermelde onderzoeksdomeinen.

Meer info over het onderzoek?

Wat kan ik nog doen?

Contacteer ons

Heeft u vragen over dit fonds of andere UGent fondsen? Contacteer ons dan en wij helpen u graag verder.

Universiteitsfonds UGent
Wim Van der Planken

universiteitsfonds@ugent.be
+32 9 264 33 84