Het Fonds voor Geschiedenis en Oudheidkunde Gent

Het Fonds voor Geschiedenis en Oudheidkunde Gent reikt jaarlijks een prijs uit, met name de “Prijs van het Gentse Historische Onderzoek”. Deze prijs bekroont de beste, ingezonden masterscriptie met betrekking tot de geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis van de stad Gent.

Gent

Een gift aan Fonds voor Geschiedenis en Oudheidkunde Gent?

Uw gift aan het Fonds voor Geschiedenis en Oudheidkunde Gent draagt bij aan historisch onderzoek over de stad Gent.

Uw gift aan het fonds is welkom op het rekeningnummer BE26 3900 9658 0329, met mededeling "Fonds GOG". Uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 op jaarbasis.

Ik doe een online gift

Meer info over het fonds?

Ontstaansgeschiedenis

Het Fonds voor Geschiedenis en Oudheidkunde Gent werd in 2014 opgericht aan de UGent naar aanleiding van een grote gift vanwege de Maatschappij voor Oudheidkunde en Geschiedenis Gent (MGOG). Deze vereniging werd opgericht in 1893 om zich te wijden aan de studie der geschied- en oudheidkundige vraagstukken, die de stad Gent en Vlaanderen betreffen. Vandaag heeft MGOG een verbindingsfunctie tussen de academische wereld, de Gentse erfgoedsector en het grote publiek. Ze organiseert activiteiten en publiceert het tweejaarlijks tijdschrift Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde Gent en boeken over zowel de (kunst)historische, archeologische als oudheidkundige aspecten van de Gentse geschiedenis.

Doel

Het doel van het fonds is het bevorderen van de geschiedenis en archeologie en kunstgeschiedenis van de stad Gent via een jaarlijkse prijsuitreiking. Enkel studenten afgestudeerd in het academiejaar voorafgaand aan de oproep kunnen deelnemen. Er is geen beperking inzake de nationaliteit van de auteurs. Hun manuscript dient evenwel in één van de volgende talen te worden aangeboden: Nederlands, Frans, Engels of Duits.

Meer info over het onderzoek?

Wat kan ik nog doen?

Contacteer ons

Heeft u vragen over dit fonds of andere UGent fondsen? Contacteer ons dan en wij helpen u graag verder.

Universiteitsfonds UGent
Wim Van der Planken

universiteitsfonds@ugent.be
+32 9 264 33 84