Fonds Bijen

De gevolgen van de teloorgang van de bijen zijn enorm. Bijen zijn een belangrijke schakel in de bestuiving van planten, waaronder heel wat landbouwgewassen. Het verlies aan bijen kan op termijn leiden tot voedselschaarste en ecologische onevenwichten. Hoog tijd dus om een versnelling hoger te schakelen en nieuwe methoden en oplossingen te ontwikkelen waardoor we het tij kunnen keren.Bij op bloem

Nieuwe landbouwtechnieken in de jaren ’50, en nadien (begin van de jaren ’80) de introductie van de varroamijt, confronteerden de imkerij voor het eerst met de problematiek van de bijensterfte. Wetenschappelijke studies brachten aan het licht dat ook de wilde bijen bedreigd worden, met een sterke achteruitgang van de soortenrijkdom als gevolg. Intussen is er een grote maatschappelijke bewustwording en worden bijen zelfs vereenzelvigd met het verlies aan biodiversiteit.

Het beter begrijpen van de precieze mechanismen achter de teloorgang van de bijen, maakt deel uit van het recent wetenschappelijk onderzoek. Het Fonds Bijen ondersteunt het bijen onderzoek van de UGent binnen de faculteit Wetenschappen, de faculteit Diergeneeskunde en de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

Een gift aan Fonds Bijen?

Koningin op raatUw gift aan het Fonds Bijen draagt bij aan het multidisciplinaire onderzoek binnen de UGent naar verschillende aspecten rond bijen en andere pollinatoren. 

Een gift van 100 euro wordt bijvoorbeeld gebruikt om een bijenstand te controleren op virussen en bacteriën welke later kunnen gelinkt worden aan bijensterfte. Met een gift van 500 euro kunnen we een bijenkast voorzien van tal van sensoren die voortdurend gegevens doorsturen naar een "cloud" zodat we het bijenvolk kunnen opvolgen zonder het te verstoren. Met een gift van 1000 euro kunnen we 3 bijenstanden gedurende een heel jaar controleren op schadelijke chemische producten zoals pesticiden welke later kunnen gelinkt worden aan bijensterfte.

Ik doe een online gift

Uw gift aan het Fonds Bijen is ook welkom op het rekeningnummer BE26 3900 9658 0329, met mededeling "fonds bijen" of " WE_1018". Uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro op jaarbasis.

De Eva Crane Trust is verheugd om als eerste het Fonds Bijen van de Universiteit Gent te steunen. Dr. Eva Crane, wiens naam onze liefdadigheidsinstelling draagt, was zelf een vooraanstaand bijenonderzoeker die zich in de naoorlogse periode o.a. heeft toegelegd op het verzamelen en verspreiden van alle informatie die ze over bijen kon vinden. Ze vervulde als het ware de rol van Google avant la lettre. We zijn ervan overtuigd dat ze zich helemaal zou vinden in de doelstellingen en ambities van het Fonds Bijen. (Richard Jones, voorzitter van de Eva Crane Trust, november 2022)

Waarom uw gift het verschil maakt?

Lees op durfdenken.be hoe het Fonds Bijen de aanstelling van een imker uit Oekraïne mee mogelijk maakte.

Imker Olexiy LyamtsevMeer info over het fonds?

Ontstaansgeschiedenis

Het Fonds Bijen werd opgericht in 2022 door drie UGent onderzoekers uit verschillende faculteiten, die elk op hun manier onderzoek doen naar bijen en andere pollinatoren. De Eva Crane Trust uit het Verenigd Koninkrijk, voorzag het startkapitaal, dat gebruikt wordt om een unieke collectie bijenteelt-objecten te beheren en de aanstelling van een Oekraïense imker te bekostigen.

Doel

Het doel van het Fonds is om financiële steun te voorzien aan onderzoek naar verschillende aspecten rond bijen en andere pollinatoren. Onderzoeksdomeinen rond bijen en andere pollinatoren kunnen omvatten:

  • Onderzoek naar de biologie, ethologie en ecologie van bijen, wilde bijen en andere pollinatoren (o.a. honingbijen, hommels, solitaire bijen, angel-loze bijen, zweefvliegen);
  • Onderzoek naar de oorzaken van de bijensterfte en verbetering van de imkerij (o.a. de varroamijt, voedselaanbod, pesticideresidu’s, bedrijfsvoering, selectie, veerkracht);
  • Onderzoek naar de oorzaken van de achteruitgang van onze wilde bijen en pollinatoren (o.a. omgeving/habitat, pesticiden, ziekten, voedsel-en nestaanbod, landbouw, urbanisatie, klimaatopwarming);
  • Onderzoek omtrent bestuiving door bijen, wilde bijen en pollinatoren, in de landbouw en natuur;
  • Onderzoek ter ondersteuning van behoud en beheer van onze bijen, wilde bijen en pollinatoren, in de strijd tegen hun achteruitgang specifiek en het verlies aan biodiversiteit algemeen;
  • Onderzoek naar en ter verbetering van de gezondheid van bijen, met bijzondere aandacht voor infecties, immuniteit en microbioom-interacties;  
  • Onderzoek naar de maatschappelijke impact en/of interactie met de mens van bijen en andere pollinatoren, al dan niet vanuit een historisch perspectief;
  • Steun aan jonge onderzoekers in de afwerking van hun master- en/of doctoraatsproefwerk aan de Universiteit Gent, handelend over onderzoek naar bijen en andere pollinatoren zoals hierboven omschreven;
  • Outreach en communicatie ter bevordering van het onderzoek omtrent bijen en andere pollinatoren.

Meer info over het onderzoek?

Wat kan ik nog doen?

Contacteer ons

Heeft u vragen over dit fonds of andere UGent fondsen? Contacteer ons dan en wij helpen u graag verder.

Universiteitsfonds UGent
Wim Van der Planken

universiteitsfonds@ugent.be
+32 9 264 33 84