Milcobel Chair on Dairy Research

Het grootste Belgische zuivelbedrijf slaat de handen in elkaar met onderzoekers van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, die reeds enkele decennia geleden de eerste initiatieven rond hoogwaardig zuivelonderzoek opstartte, en tot op vandaag nog steeds actief is in zuivelonderzoek.

Doelstellingen

De Leerstoel heeft als doel om het zuivelonderzoek te versterken. Dit wil men bereiken door:

  • Basisonderzoek uit te voeren in het domein van zuivel (via doctoraal onderzoek en de initiatie van nieuwe onderzoeksprojecten) aangestuurd door een stuurgroep samengesteld uit prof. Paul Van der Meeren, Prof. Koen Dewettinck en een vertegenwoordiger van Milcobel. De middelen van de leerstoel zullen integraal gebruikt worden om het wetenschappelijk basisonderzoek in het domein van zuivel te versterken met aandacht voor het verwerven van nieuwe wetenschappelijke inzichten in de rol en functionaliteit van melkproteïnen, alsook de interactie van deze proteïnen met andere melkcomponenten, in zuivelproducten en toepassingen in levensmiddelen.
  • Een toonaangevend en multidisciplinair onderzoekscentrum op te zetten op het gebied van zuivel (communicatie).
  • Het vakgebied van zuivel te promoten bij de toekomstige generatie onderzoekers (master thesisstudenten).

“We hebben er alle belang bij om een zeer sterk kenniscentrum in Vlaanderen uit te bouwen. Het is belangrijk om fundamenteel onderzoek naar zuivel een nieuw elan te geven. De wetenschappelijke basisconcepten en inzichten die binnen de leerstoel ontwikkeld worden, kunnen op termijn aanleiding geven tot meer toegepast onderzoek binnen Milcobel, en leiden tot valorisatie voor ons bedrijf, onze klanten en onze partners.

- Dirk Van Gaver, R&D-manager bij Milcobel

Schenker

Milcobel

Periode

2019-2023

Promotor

Prof. Van der Meeren

Prof. dr. ir. Paul Van der Meeren is gewoon hoogleraar binnen de Vakgroep Groene Chemie en Technologie (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent). Hij is tevens voorzitter van deze vakgroep en Directeur van de Ugent Doctoral School (Bioscience) Engineering. Zowat 25 jaar geleden richtte hij de Particle and Interfacial Technology onderzoeksgroep (www.ugent.be/bw/gct/en/research/paint) op. Deze onderzoeksgroep focust zich op de bereiding, karakterisatie, stabilisatie en op de toepasbaarheid van colloïdale dispersies, zoals (dubbele) emulsies, (nano)suspensies en liposomale dispersies. Hierbij vormen zuivel-systemen een belangrijk onderzoeksobject. Zo wordt al jaren lang onderzoek verricht naar (het verbeteren van) de hitte-stabiliteit van gerecombineerde geëvaporeerde melk, terwijl gedurende de laatste jaren intensief onderzoek verricht wordt op het verband tussen structuur en functionaliteit van mozzarella.

Co-promotor

Prof. dr. ir. Koen Dewettinck

Links