Werken en studeren

De combinatie van werken en studeren is en blijft een hele klus. We zetten je alvast op weg met de nodige praktische informatie.

Voltijds of deeltijds studeren?

De startvraag is: hoeveel tijd kan en wil je besteden aan je studie.

  • Wie werkt zal doorgaans kiezen voor een deeltijds modeltraject (meestal ongeveer de helft van de vakken) of voor een geïndividualiseerd traject (aantal vakken op maat van de student). Beide trajecten volg je met een diplomadoelcontract.
  • Indien je niet van plan bent om een diploma te halen en enkel uit interesse afzonderlijke vakken wil volgen, is een creditdoelcontract de aangewezen inschrijvingsvorm.
  • Er is ook de mogelijkheid om geen lessen te volgen en enkel examens af te leggen. Dit gebeurt via een examencontract (al dan niet met het oog op het behalen van een diploma).

Welke opleiding? Welke vakken?

Veel werkstudenten zullen weinig of niet aanwezig kunnen zijn tijdens de lessen. Voor sommige opleidingen of opleidingsonderdelen is dat een onoverkomelijk probleem (bv. als er gewerkt wordt met niet-periodegebonden evaluatie). Deze vakken zijn dan ook afgesloten voor een inschrijving via examencontract. Voor welke vakken dit geldt, is terug te vinden in de studiefiche van het betrokken vak (tabblad programma) in de studiekiezer.

Misschien heb je al een diploma of heb je relevante werkervaring? Voor sommige opleidingen zijn er verkorte trajecten naar de master voorzien (op basis van specifieke diploma's). Een overzicht hiervan vind je op de studiekiezer. Indien je niet in aanmerking komt voor een standaard verkort traject dan kan je in bepaalde gevallen toch nog vrijstellingen aanvragen.

Werkstudentenstatuut

Het werkstudentenstatuut kan tot op zekere hoogte voor de werkende student een oplossing bieden. Via dit statuut kan de student bepaalde faciliteiten krijgen of bijvoorbeeld een vervangende taak. Toch zal dit niet voor alle vakken een optie zijn, denk maar aan de practica in de wetenschappen.

De student die geen lessen bijwoont, wordt toch geacht om op het examen alle leerstof te beheersen, ook de leerstof die expliciet en enkel in de les aan bod kwam.

Elektronische leeromgeving Ufora

Ufora is de elektronische leeromgeving waarop lesgevers bijvoorbeeld slides kunnen zetten die ze tijdens de les gebruiken, er is een discussieforum waar je in contact kan komen met medestudenten…

De werkende student die geen lessen volgt, kan gebruik maken van Ufora voor info over wat in de les aan bod kwam.

Opgelet: indien je bent ingeschreven via examencontract moet je extra betalen om toegang te verkrijgen tot Ufora via een UGent-account.

Monitoraat

Alvorens de stap te zetten om werken en studeren te combineren, neem je best contact op met het monitoraat. De trajectbegeleider zal je informeren en adviseren, mede op basis van ervaringen van collega’s werkstudenten.

Bepaalde opleidingen -vooral met schakelprogramma’s- hebben ondertussen reeds een lange traditie op het gebied van werken en studeren.

Ondersteunende maatregelen: tijd om te studeren, inkomen en betaling

Vlaams opleidingsverlof

Meer informatie

Tijdskrediet of loopbaanonderbreking

Meer informatie

Opleidingscheques VDAB

Opgelet: gewijzigde wetgeving!

Meer informatie vind je via Centen voor Studenten en website VDAB