Inschrijven met een niet-BeNeLux diploma

Werkwijze

 1. Ga na of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet voor de opleiding van je keuze
 2. Dien je inschrijvingsaanvraag in vóór de deadline
 3. Legaliseer je diploma
 4. Eens je inschrijvingsaanvraag werd goedgekeurd, kan je je definitief inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode.

Toelating op basis van diploma

De meeste buitenlandse diploma's worden niet als gelijkwaardig beschouwd aan de eigen diploma's en laten rechtstreekse toelating aan de universiteit niet toe.

Je doorloopt een specifieke toelatingsprocedure voor toegang op basis van een buitenlands diploma.

Toelating wordt gegeven op basis van je diploma, ongeacht je nationaliteit.

 • Een student wil een bacheloropleiding volgen aan de UGent en heeft een diploma secundair onderwijs uit Ethiopië.
  Dit diploma moet de student in Ethiopië ook toegang geven tot universitaire studies.
  Deze student zal dus de aanvraagprocedure moeten opstarten voor toelating aan de UGent.
 • Een student met de Belgische nationaliteit is in het bezit van een bachelordiploma van een Nederlandse universiteit.
  Het basisdiploma om een masteropleiding te volgen is een bachelor.
  Deze student zal dus de aanvraagprocedure moeten opstarten voor toelating aan de UGent.
 • Een student met de Chinese nationaliteit wil een ManaMa volgen aan de UGent en heeft zopas een Vlaams masterdiploma behaald.
  Deze student moet de aanvraagprocedure niet doorlopen.
  Het basisdiploma moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden die door het bestuur zijn goedgekeurd, aangezien zijn diploma werd uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap.

Toelatingsprocedure

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

Na ontvangst van je inschrijvingsaanvraag gaat de afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's na of je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en controleert de echtheid van de ingediende documenten.

Faculteit

Indien je dossier volledig in orde is, dan wordt het naar de betrokken faculteit gestuurd.

De faculteit onderzoekt in detail of je vooropleiding geschikt is en zal beslissen of je al dan niet kan worden toegelaten tot de opleiding van je keuze.

Ze kan ook rekening houden met je puntenlijst, diplomasupplement, C.V., ...

3 maanden

Het duurt gemiddeld 3 maanden tussen ontvangst van een volledig dossier en meedelen van de beslissing.

Definitieve inschrijving

Inschrijvingsperiode

9 augustus - 30 september 2021

Start de inschrijving

 • Log in via Oasis. Je vindt bij ‘Status’ in je inschrijvingsaanvraag instructies om je inschrijving definitief te maken.
 • Indien je je inschrijving niet online kan finaliseren, mail je naar enrol@ugent.be

Vóór je je mail stuurt, ga je naar OASIS om

 • een pasfoto toe te voegen
 • je adresgegevens te controleren/aan te passen

Volgende documenten voeg je toe aan je e-mail (indien vermeld op je toelatingsbrief)

 • je identiteitskaart of internationale reispas
 • je behaalde diploma (secundair, Bachelor, Master)
 • de ingevulde en ondertekende akkoordverklaring
 • indien van toepassing: attest van deelname aan een ijkingstoets
 • indien van toepassing: attest van slagen voor het toelatingsexamen arts/tandarts + gunstige rangschikking
 • bewijs van taalkennis 

Contact