Cursussen en handboeken

Nieuw aankopen

Cursussen en handboeken koop je best nieuw aan.

Ga niet af op circulerende lijstjes, vaak zijn ze achterhaald.

Introductiedag

Je wacht best tot na de introductiedag aan het begin van het academiejaar of soms zelfs tot na de 1ste les.

Daar krijg je de exacte informatie per vak, wat van jou verwacht wordt, waar je alle lesmateriaal vindt enz.

Studentenvereniging

Studentenverenigingen zorgen vaak voor een gezamenlijke aankoop tegen een gereduceerd tarief.

Minerva

Daarnaast heb je ook nog de digitale leeromgeving Minerva.

Op die manier kan je via een pc met internetaansluiting,  lesmateriaal of leeropdrachten bekijken of downloaden, opdrachten inleveren, online toetsen maken, communiceren met je lesgever en medestudenten, ...

Studiegids

Wil je al een globaal overzicht van je cursusmateriaal, neem dan een kijkje in de studiegids.

Per opleidingsonderdeel (vak) van je gekozen opleidingsprogramma vind je een uitgebreide beschrijving en kom je te weten op welke manier het vak gedoceerd wordt, welk lesmateriaal gebruikt wordt, hoe het examen verloopt etc.

Afdeling Studieadvies

In de infoteek van de Afdeling Studieadvies kan je ook alle cursussen van het eerste bachelorjaar inkijken.

Monitoraat

Heb je echt heel gedetailleerde vragen, dan kan je steeds contact opnemen met het Monitoraat van jouw (toekomstige) opleiding zelf.

Per faculteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Nieuwe studenten

Faculteit Recht en Criminologie

  • bachelor- en master opleidingen rechten via Vlaams Rechtsgenootschap VRG
  • bachelor- en master opleidingen criminologische Wetenschappen via Lombrosiana
  • ManaMa Notariaat via het secretariaat van de Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht: specialisatie Burgerlijk Recht: contactpersoon Lieve Fornier
  • ManaMa Maritieme Wetenschappen via de Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht: specialisatie Internationaal Publiekrecht: contactpersoon Klaas Willaert
  • LLM programma’s via IRO: contactpersoon Aagje Lachaert
  • Erasmus Mundus via het secretariaat van de Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht: specialisatie Grondslagen en Geschiedenis van het recht: contactpersoon Nancy Vannuffel
  • PEV opleidingen via decanaat: contactpersoon Erik Krijnen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Boekenverkoop

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Boeken en cursussen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Vlaamse psychologische en pedagogische kring