Cursussen en handboeken

Welke cursussen en handboeken kopen?

Ga niet af op circulerende lijstjes, vaak zijn ze achterhaald.

Je wacht best tot na de introductiedag aan het begin van het academiejaar of soms zelfs tot na de 1ste les. Daar krijg je de juiste informatie per opleidingsonderdeel, welke (editie van de) handboeken je nodig hebt, wat van jou verwacht wordt, waar je alle lesmateriaal vindt, enz.

Nieuw aankopen

Verkoop door studentenvereniging

Studentenverenigingen organiseren vaak een boekenverkoop bij de start van het academiejaar en bedingen lagere prijzen door samenaankoop.

Waar en wanneer de boekenverkoop doorgaat, verschilt per faculteit.

Meer info: studentenvereniging van jouw faculteit.

Verkoop door lesgever

Er zijn ook lesgevers die hun cursussen of handboeken zelf verkopen.

Meer info: 1ste les van het opleidingsonderdeel.

Tweedehands aankopen

Controleer steeds - zeker bij een tweedehandsaankoop - of je de correcte editie hebt.

Info: introductiedag of 1ste les.

Check de boekenlijst op Ufora indien beschikbaar.

Verkoop door studentenverenigingen

Studentenverenigingen organiseren vaak een boekenverkoop bij de start van het academiejaar.

Waar en wanneer de boekenverkoop doorgaat, verschilt per faculteit.

Meer info: studentenvereniging van jouw faculteit.

Verkoop online

UGent deelt is een deelplatform speciaal voor UGent-studenten en -medewerkers. Je vindt er studieboeken, studiemateriaal en andere tweedehands spullen. Je kan er items weggeven, verkopen, kopen of uitlenen.

Gebruik je liever andere online platformen? Informeer je over de betrouwbaarheid!

Ufora

Daarnaast heb je ook nog de elektronische leeromgeving Ufora

Op die manier kan je via een pc met internetaansluiting,  lesmateriaal of leeropdrachten bekijken of downloaden, opdrachten inleveren, online toetsen maken, communiceren met je lesgever en medestudenten, ...

Studiekiezer

Wil je al een globaal overzicht van je cursusmateriaal, neem dan een kijkje in de Studiekiezer.

Per opleidingsonderdeel vind je een uitgebreide beschrijving en kom je te weten op welke manier het vak gedoceerd wordt, welk lesmateriaal gebruikt wordt, hoe het examen verloopt etc.

Afdeling Studieadvies

In de infoteek van de Afdeling Studieadvies kan je ook alle cursussen van het 1ste bachelorjaar inkijken.

Monitoraat

Heb je echt heel gedetailleerde vragen, dan kan je steeds contact opnemen met het Monitoraat van jouw (toekomstige) opleiding.

Per faculteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Informatie voor nieuwe studenten

Faculteit Recht en Criminologie

  • bachelor- en master opleidingen rechten via Vlaams Rechtsgenootschap VRG
  • bachelor- en master opleidingen criminologische Wetenschappen via Lombrosiana
  • ManaMa Notariaat via het secretariaat van de Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht: specialisatie Burgerlijk Recht: iris.deroo@ugent.be
  • ManaMa Maritieme Wetenschappen via de Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht: specialisatie Internationaal Publiekrecht: maritimescience@ugent.be 
  • LLM programma’s via IRO: llm@ugent.be
  • Erasmus Mundus via het secretariaat van de Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht: specialisatie Grondslagen en Geschiedenis van het recht: emle@ugent.be
  • PEV opleidingen via Gandaius Academy: gandaiusacademy@ugent.be

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Boekenverkoop

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Boeken en cursussen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Vlaamse psychologische en pedagogische kring

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen 

Studentenvereniging Politeia