Informatie voor nieuwe studenten

Introductiedag nieuwe studenten academiejaar 2017-18

Tijdens de introductiedagen op donderdag 21 september 2017 (voor alle opleidingen) en vrijdag 22 september 2017 (alleen voor de opleiding Toegepaste Taalkunde) maak je kennis met de faculteit, de leslokalen, je medestudenten, enz.
Je krijgt er bovendien veel praktische informatie waardoor je goed geïnformeerd naar je eerste les kunt gaan (cursussen, handboeken, lesrooster, enz.)

Volledig programma

Onthaalbrochure 2017-18

Boeken en syllabi

Op de studiefiches (studiegids.ugent.be>kies jouw opleiding>klik op het opleidingsonderdeel) van de vakken zie je welke boeken of syllabi je nodig hebt. Voor de meeste vakken krijg je tijdens de introductiedag of tijdens de eerste les meer informatie over hoe je het lesmateriaal kan bekomen.

Studenten Toegepaste Taalkunde vinden alle informatie over boeken en syllabi vanaf 1 september 2017 op de website van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie: www.vtc.ugent.be.

Studentenadministratie

Heb je vragen over de administratieve kant van studeren aan de faculteit, richt je dan tot de facultaire studentenadministratie.

Monitoraat

Meer informatie over de werking van de studiebegeleiding en van de trajectbegeleiding.

Eerste Hulp Bij Onderwijsvragen

Met praktische onderwijsgerelateerde vragen kan je terecht op de dienst Eerste Hulp Bij Onderwijsvragen.

.