Informatie voor nieuwe studenten

Vervolledigen inschrijving

Vergeet niet je inschrijving te vervolledigen door je curriculum na te kijken en/of aan te vullen.

Introductiedag nieuwe studenten academiejaar 2019-20

Tijdens de introductiedagen op donderdag 19 september 2019 (voor alle opleidingen) en vrijdag 20 september 2019 (alleen voor de opleiding Toegepaste Taalkunde) maak je kennis met de faculteit, de leslokalen, je medestudenten, enz.
Je krijgt er bovendien veel praktische informatie waardoor je goed geïnformeerd naar je eerste les kunt gaan (cursussen, handboeken, lesrooster, enz.)

Programma

Onthaalbrochure

Boeken en syllabi

Op de studiefiches (studiegids.ugent.be>kies jouw opleiding>klik op het opleidingsonderdeel) van de vakken zie je welke boeken of syllabi je nodig hebt. Voor de meeste vakken krijg je tijdens de introductiedag of tijdens de eerste les meer informatie over hoe je het lesmateriaal kan bekomen.

Studenten Toegepaste Taalkunde vinden alle informatie over boeken en syllabi vanaf september 2019 op de website van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie: www.vtc.ugent.be/studenten.

Studentenadministratie

Heb je vragen over de administratieve kant van studeren aan de faculteit, richt je dan tot de facultaire studentenadministratie.

Monitoraat

Meer informatie over de werking van de studiebegeleiding en van de trajectbegeleiding.