Informatie voor nieuwe studenten

Vervolledigen inschrijving

Vergeet niet je inschrijving te vervolledigen door je curriculum na te kijken en/of aan te vullen.

Schakel- en voorbereidingsprogramma’s, verkorte bachelor:

Voor begeleiding bij de samenstelling van je curriculum, kan je terecht bij de trajectbegeleider van jouw opleiding.
Ga zeker ook eens kijken op ugent.be/lw/aleendiploma.

Introductie nieuwe studenten academiejaar 2020-21

In de week voor de start van het academiejaar (14 tot 18 september) organiseren we onthaalmomenten on campus.  Je maakt kennis met de faculteit, de leslokalen, je medestudenten, enz. Je krijgt er bovendien veel praktische informatie waardoor je goed geïnformeerd naar je eerste les kunt gaan (cursussen, handboeken, lesrooster, enz.)

Begin september vind je op deze pagina concrete informatie over het verloop en timing van de introductiemomenten van jouw opleiding.  

Lesroosters

De lessen starten op maandag 21 september 2020. Je vindt je persoonlijk lesrooster (op basis van je persoonlijke curriculum) via oasis.ugent.be. Log in met je UGent-account en klik op ‘mijn kalender’. Tijdens het introductiemoment krijg je meer informatie over de groepsindelingen bij de opleidingen Taal- en Letterkunde en Toegepaste Taalkunde. 

Boeken en syllabi

Op de studiefiches (studiegids.ugent.be>kies jouw opleiding>klik op het opleidingsonderdeel) van de vakken zie je welke boeken of syllabi je nodig hebt. Voor de meeste vakken krijg je tijdens de introductiedag of tijdens de eerste les meer informatie over hoe je het lesmateriaal kan bekomen.

Studenten Toegepaste Taalkunde vinden alle informatie over boeken en syllabi vanaf september 2020 op de website van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie: www.vtc.ugent.be/studenten.

Studentenadministratie

Heb je vragen over de administratieve kant van studeren aan de faculteit, richt je dan tot de facultaire studentenadministratie.

Monitoraat

Meer informatie over de werking van de studiebegeleiding en van de trajectbegeleiding.